Eureka A4 – Referenční Příručka

15 Spuštění diskového programu a formátování

Spuštění diskového programu

Tento příkaz (přeřazená funkční klávesa 7 v hlavním menu) spouští
program umístěný na disku. Program musí mít příponu COM. Při
vkládání jména programu není třeba udávat příponu.

Stiskem mezerníku, následovaného klávesou Nový řádek, se zavede a
spustí AUTOEXEC.COM.

Formátování disku

Tento příkaz (přeřazená funkční klávesa 8 v hlavním menu)
formátuje nový disk. Všechny soubory jsou vymazány. Formátovaná
kapacita diskety je 792 KByte (přibližně 300 stránek textu).

Navigace