Eureka A4 – Referenční Příručka

14 Teploměr a voltmetr

Teploměr

Po stisknutí přeřazené funkční klávesy 3 se čte teplota měřená
vnitřním teploměrem ve stupních Celsia, následovaná teplotou ve
stupních Fahrenheita. 

Stisknutím pravého kurzoru během čtení teploty se přejde na
souvislé čtení teplot z externího teploměru. Je možno je zastavit
stiskem kterékoli klávesy. Externí teploměr se připojuje do
konektoru externí klávesnice na pravé straně Eureky.

Voltmetr

Vstup voltmetru používá tentýž konektor jako externí klávesnice
nebo externí teploměr. Krom toho je připojen na dutinku 25
konektoru sériového portu.  Měřicí rozsah je 0 - 1.31 V.
Rozlišovací schopnost je 5 mV, vnitřní odpor 1 megaohm. 

Navigace