Eureka A4 – Referenční Příručka

13 Komunikace

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1	vytočit číslo a spojit
Funkční klávesa 2	vytočit předvolené čislo a spojit
Funkční klávesa 3	přijmout soubor
Funkční klávesa 4	mluvící terminál
Funkční klávesa 5	uložit obrazovku
Funkční klávesa 6	znak zpět
Funkční klávesa 7	vymazání znaku
Funkční klávesa 8	nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př	parametry terminálu
Funkční klávesa 2+Př	přednastavené parametry
Funkční klávesa 3+Př	vysílat soubor
Funkční klávesa 4+Př	adresář disku
Funkční klávesa 5+Př	nahrát obrazovku
Funkční klávesa 6+Př	vymazání řádku
Funkční klávesa 7+Př	vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8+Př	stav komunikace
 
Poznámka: Po zavolání funkce komunikace je Eureka připojena k
sériovému portu a může okamžitě pracovat jako terminál. Pokud je
použita funkční klávesa 1 nebo 2, odpojí se sériový port a Eureka
je připravena vysílat a přijímat data po vestavěném modemu. 

Parametry terminálu

Nastavení přenosových parametrů pro modem a pro terminál je
navzájem nezávislé. Pokud stisknete přeřazenou funkční klávesu 1,
změní se význam funkčních kláves takto:

Funkční klávesa 1	přenosová rychlost modemu
Funkční klávesa 2	počet datových bitů modemu
Funkční klávesa 3	parita modemu
Funkční klávesa 4	počet stop bitů modemu
Funkční klávesa 5	řízení přenosu modemu
Funkční klávesa 6	emulace modemu
Funkční klávesa 7	nepoužita
Funkční klávesa 8	nepoužita

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př	přenosová rychlost sériové linky
Funkční klávesa 2+Př	počet datových bitů sériové linky
Funkční klávesa 3+Př	parita sériové linky
Funkční klávesa 4+Př	počet stop bitů sériové linky
Funkční klávesa 5+Př	řízení přenosu sériové linky
Funkční klávesa 6+Př	emulace sériové linky
Funkční klávesa 7+Př	nepoužita
Funkční klávesa 8+Př	nepoužita
 
Parametry přenosu

Pro modem a sériové rozhraní lze volit následující parametry
přenosu:g

Parametr     Modem           Sériová linka   
  
Přenosová     300 aktivní CCITT     150,300,600,1200,
rychlost     300 pasivní CCITT     2400,4800,9600,
         300 aktivní Bell      19200,38400 Bd
         300 pasivní Bell
         1200/75 CCITT
         1200/150 CCITT
         150/1200 CCITT

Datové bity    7 nebo 8          7 nebo 8

Parita      sudá-lichá-žádná      sudá-lichá-žádná

Stop bity     1 nebo 2          1 nebo 2

Řízení přenosu  Xon/Xoff nebo žádné    Xon/Xoff nebo
					   RTS/CTS

Emulace      Televideo nebo VT100    Televideo nebo VT100


Přenos souborů

Přenos souborů  se uskutečňuje  podle standardního Wardova-
-Christensonova protokolu, známého též jako protokol XModem,
který je kompatibilní s Crosstalkem. 

Videotext

Videotext je přístupný jen přes funkční klávesu 2 - vytoč a spoj
předvolené číslo. Funkce musí být nejprve inicializována přes
přeřazenou funkční klávesu 2. Pokud je připojen Videotext, funční
klávesy jsou předefinovány takto:

Funkční klávesa 1	vyslat hvězdičku "*"
Funkční klávesa 2	vyslat křížek "#"
Funkční klávesa 3	vyslat *00 
			 (příkaz VT Znovu vyslat stránku)
Funkční klávesa 4	vyslat *0# (příkaz VT Hlavní index)
Funkční klávesa 5	uložit obrazovku
Funkční klávesa 6	o krok zpět
Funkční klávesa 7	nepoužita
Funkční klávesa 8	nový řádek

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př	vyslat *90# (příkaz VT Ukončit)
Funkční klávesa 2+Př	ukončit funkci / volit nové číslo
Funkční klávesa 3+Př	nepoužita
Funkční klávesa 4+Př	adresář disku
Funkční klávesa 5+Př	nahrát obrazovku
Funkční klávesa 6+Př	vyslat ** (příkaz VT Zruš řádek)
Funkční klávesa 7+Př	nepoužita
Funkční klávesa 8+Př	stav komunikace

Navigace