Eureka A4 – Referenční Příručka

12 Databáze

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1	hledá se podle indexu 1
Funkční klávesa 2	vytočení čísla v aktuál. záznamu
Funkční klávesa 3	přidání nového záznamu
Funkční klávesa 4	změna pole 1
Funkční klávesa 5	změna pole 2
Funkční klávesa 6	znak zpět
Funkční klávesa 7	vymazání znaku
Funkční klávesa 8	nový řádek, vyslov aktuální záznam

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př	hledá se podle indexu 2
Funkční klávesa 2+Př	změna telefonního čísla
Funkční klávesa 3+Př	vytvoření nové databáze
Funkční klávesa 4+Př	změna pole 3
Funkční klávesa 5+Př	změna pole 4
Funkční klávesa 6+Př	zrušení záznamu
Funkční klávesa 7+Př	vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8+Př	stav databáze
 
Poznámka: Než je možné poprvé použít databázi, musí být vytvořena
stisknutím přeřazené funkční klávesy 3. Tím se také odpovídajícím
způsobem změní názvy polí 1 až 4.

Pohyby kurzoru

Levá + horní + pravá 
	kurzorová klávesa   		první záznam
Levá + dolní + pravá 	
	kurzorová klávesa		poslední záznam
Horní kurzorová klávesa			předchozí záznam
Dolní kurzorová klávesa			následující záznam

Levá kurzorová klávesa + přeřaďovač	začátek záznamu
Pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač	konec záznamu

Horní + levá kurzorová klávesa		o pole zpět
Horní + pravá kurzorová klávesa		o pole vpřed


Příkazy vyslovení

Mezerník + horní kurzorová klávesa	vyslovit aktuální záznam
Mezerník + dolní kurzorová klávesa	vyslovit aktuální pole
Mezerník + levá kurzorová klávesa	hláskovat aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa	hláskovat aktuální znak
					 slovem (Adam, Božena,..)

Editování polí

Stiskněte jednu ze svrchu uvedených funkčních kláves pro změnu
pole aktuálního záznamu. Pole bude vysloveno a začnou fungovat
kurzorové klávesy. Můžete se kurzorem  pohybovat doleva nebo
doprava,  přidávat nebo mazat znaky  nebo mazat celé pole
přeřazenou funkční klávesou 6. Po skončení editace stiskněte Nový
řádek.

Navigace