Eureka A4 – Referenční Příručka

11 Diskové funkce

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1	hledání souboru
Funkční klávesa 2	přejmenování souboru
Funkční klávesa 3	označování souboru
Funkční klávesa 4	kopírování souboru
Funkční klávesa 5	vymazání souboru
Funkční klávesa 6	znak zpět
Funkční klávesa 7	vymazání znaku
Funkční klávesa 8	nový řádek, informace o aktuálním souboru

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1+Př	pokračovat v hledání souboru
Funkční klávesa 2+Př	změna ochrany souboru
Funkční klávesa 3+Př	označování všech souborů
Funkční klávesa 4+Př	kopírování označených souborů
Funkční klávesa 5+Př	zrušení označených souborů
Funkční klávesa 6+Př	vymazání řádku
Funkční klávesa 7+Př	vymazání znaků do konce slova
Funkční klávesa 8+Př	stav disku
 
Poznámka: Aby bylo možno použít příkaz Kopírování označených
souborů, je třeba, aby zdrojový disk byl chráněn proti zápisu
přesunutím plastikové zarážky směrem k okraji disku. 

Další příkazy

R			přejmenování souboru
D			vymazání souboru 
P			ochrana souboru

(Tyto  příkazy  duplikují  funkční  klávesy  a  zachovávají
slučitelnost s příkazem Adresář disku.)

Pohyby kurzoru

Horní kurzorová klávesa		   předchozí soubor
Dolní kurzorová klávesa		   následující soubor
Levá + horní + pravá 
	kurzorová klávesa	   první soubor
Levá + dolní + pravá 
	kurzorová klávesa 	   poslední soubor
Levá kurzorová klávesa 		   o znak zpět
Pravá kurzorová klávesa 	   o znak vpřed


Vyslovovací příkazy

Nový řádek			   Vyslovit informaci o souboru
Mezerník + horní kurzorová klávesa  Vyslovit jméno souboru
Mezerník + levá kurzorová klávesa  Hláskuj aktuální znak
Mezerník + pravá kurzorová klávesa  Hláskuj aktuální znak slovem

Navigace