Eureka A4 – Referenční Příručka

10 Hudební editor

Funkční klávesy
 
Funkční klávesa 1	 volba hudebního nástroje 
Funkční klávesa 2	 kde jsem 
Funkční klávesa 3	 přehrání skladby 
Funkční klávesa 4	 vkládání pozice 
Funkční klávesa 5	 uložení skladby na disk 
Funkční klávesa 6	 zrušení pozice 
Funkční klávesa 7	 vymazání noty 
Funkční klávesa 8	 závěr operace, přehrání aktuální pozice 

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př	 nalezení pozice 
Funkční klávesa 2 + Př	 volba tóniny 
Funkční klávesa 3 + Př	 volba tempa 
Funkční klávesa 4 + Př	 adresář disku 
Funkční klávesa 5 + Př	 nahrání skladby z disku 
Funkční klávesa 6 + Př	 vymazání skladby 
Funkční klávesa 7 + Př	 vymazání pozice 
Funkční klávesa 8 + Př	 stav hudebního editoru
 
Pohyby kurzoru

horní kurzorová klávesa			o tón (o půltón) výš 
dolní kurzorová klávesa			o tón (o půltón) níž 
levá kurzorová klávesa			o pozici zpět 
pravá kurzorová klávesa			o pozici vpřed 
horní kurzorová klávesa + přeřaďovač	o tón (o půltón) výš
					 (název noty) 
dolní kurzorová klávesa + přeřaďovač 	o tón (o půltonu) níž
					 (název noty) 
levá kurzorová klávesa + přeřaďovač	o pozici zpět 
					 (slovní přečtení pozice)
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač	o pozici vpřed
					 (slovní přečtení pozice)
levá + horní kurzorová klávesa		o takt zpět 
pravá + horní kurzorová klávesa		o takt vpřed 
levá + horní + pravá kurzorová klávesa	začátek skladby 
levá + dolní + pravá kurzorová klávesa	konec skladby 

Přehrávací příkazy 
 
funkční klávesa 8			přehraj aktuální pozici 
funkční klávesa 3			přehraj vše od začátku
levá + pravá kurzorová klávesa		přehraj skladbu od
 					 kurzoru 
levá + pravá kurzorová klávesa 		začni přehrávat od
 + přeřaďovač				 předchozího taktu
 
Přehrávání lze  kdykoli zastavit  stiskem kterékoli klávesy
brailské klávesnice nebo kurzorové klávesy. Umístění kurzoru po
zastavení přehrávání  závisí na tom,  kterou klávesou bylo
přehrávání zastaveno: Je-li přehrávání zastaveno mezerníkem,
ukazuje kurzor na pozici ve skladbě, na které k zastavení došlo.
Je-li přehrávání zastaveno kteroukoli jinou klávesou, zůstává
kurzor v předchozí pozici. 

Vyslovovací příkazy 

Obsah aktuální pozice se "přečte" stiskem mezerníku spolu s
pravou kurzorovou klávesou. 


Notový zápis 

Noty vkládáme na aktuální pozici kurzoru. Přehled hodnot: 
 
O 	celá nota 
H	půlová nota 
Q 	čtvrťová nota 
E 	osminová nota 
S 	šestnáctinová nota 
T 	dvaatřicetinová nota 
X 	čtyřiašedesátinová nota 


Zápis pomlk 

Pomlky zapisujeme vložením R, za nímž následuje znak pro notovou
hodnotu (přehled notových hodnot viz výše).

 
Zápis posuvek 

Posuvky  zapisujeme vložením  písmene  "A"  s bezprostředně
následujícím "S" pro křížek, "F" pro bé a "N" pro odrážku. 

Posuvku lze vložit až následně po vložení noty, kterou chceme
alterovat. 


Zápis taktových čar 

Taktová čára se vkládá písmenem "B"; dvě "B" za sebou vkládají
dvojitou taktovou čáru. Dvojité taktové čáry slouží ke vkládání
změn tóniny, tempa a tónové barvy (nástroje) v průběhu skladby. 


Zápis ligatur 

Ligatura se vkládá jedině ve spojení s taktovou čarou. Vkládá se
jako pomlčka.

 
Zápis teček za notou 

Tečka prodlužuje notu o polovinu její hodnoty. Zapisuje se
vložením tečky u noty, na kterou ukazuje kurzor. 


Zápis repeticí 

Začátek repetice je označen otevírací kulatou závorkkou, konec
zavírací kulatou závorkou. Prima-volta se zapisuje vložením
čísla "1".

Navigace