Eureka A4 – Referenční Příručka

9  Telefonní seznam

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 	vyhledávání jména 
Funkční klávesa 2 	vytáčení čísla z aktuálního záznamu 
Funkční klávesa 3 	vložení nového záznamu 
Funkční klávesa 4 	změna aktuálního záznamu 
Funkční klávesa 5 	uložení seznamu na disk 
Funkční klávesa 6 	znak zpět 
Funkční klávesa 7 	vymazání znaku 
Funkční klávesa 8 	závěr operace; řeknu aktuální záznam 

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př 	pokračuje hledání jména 
Funkční klávesa 2 + Př 	vytočení předvoleného čísla 
Funkční klávesa 3 + Př 	vymazání seznamu 
Funkční klávesa 4 + Př 	adresář disku 
Funkční klávesa 5 + Př 	nahrání seznamu z disku do paměti 
Funkční klávesa 6 + Př 	vymazání záznamu 
Funkční klávesa 7 + Př 	vymazání do konce slova 
Funkční klávesa 8 + Př 	stav telefonního seznamu

Vyhledávání

Při vyhledávání jména (funkční klávesa 1) stačí vložit pouze
několik začátečních písmen; vyhledávací funkce první výskyt
udaného řetězce okamžitě najde. Následující výskyt téhož řetězce
vyvoláte stiskem přeřazené funkční klávesy 1.
 
Editace 

Úpravu aktuálního záznamu můžete provést po stisku funkční
klávesy 4. Eureka záznam vysloví a uvede do činnosti kurzorové
klávesy. Pomocí kurzorových kláves se pohybujte vlevo a vpravo,
vymažte nebo doplňte znaky, vymažte celé pole (přeřazená funkční
klávesa 6). Provedenou úpravu uzavřete stiskem funkční klávesy 8
("závěr operace"). 

Předvolené číslo

Do jmenného pole záznamu vložte kamkoli slovo "preset"; to vám
umožní automatické vytáčení telefonního čísla v tomto záznamu
stisknutím funkční klávesy 2. 

Nahrávání telefonního seznamu z disku do paměti

Vložíme-li místo jména souboru otazník, přejde Eureka do adresáře
disku. Požadovaný soubor nahrajeme do paměti stisknutím klávesy
"závěr operace". 

Soubory s telefonními seznamy se na disk ukládají automaticky s
příponou  "TEL".  Při čtení adresáře  Eureka příponu "TEL"
nevyslovuje a není ani třeba ji vkládat z klávesnice při volbě
souboru. 

Pohyby kurzoru
 
horní kurzorová klávesa			předchozí záznam 
dolní kurzorová klávesa			následující záznam 
levá kurzorová klávesa			o znak zpět 
pravá kurzorová klávesa			o znak vpřed 
levá + horní + pravá kurzorová klávesa	začátek seznamu 
levá + dolní + pravá kurzorová klávesa	konec seznamu 

levá kurzorová klávesa + přeřaďovač 	začátek záznamu 
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač 	konec záznamu 

horní + levá kurzorová klávesa 	o pole zpět 
horní + pravá kurzorová klávesa 	o pole vpřed 

Vyslovovací příkazy 
 
funkční klávesa 8 (konec operace)	vyslov aktuální záznam 
mezerník + horní kurzorová klávesa	vyslov aktuální záznam 
mezerník + levá kurzorová klávesa	hláskuj aktuální písmeno
mezerník + pravá kurzorová klávesa	hláskuj slovem aktuální
					 písmeno ("Adam, Božena,
					 Cyril") 
 
Stisk levé a pravé kurzorové klávesy rovněž vyvolá vyslovení,
resp. "přečtení" aktuálního záznamu. 

Navigace