Eureka A4 – Referenční Příručka

7  Diář

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 	vyhledání slova 
Funkční klávesa 2 	řeknu dnešní datum 
Funkční klávesa 3 	vepsání nového záznamu 
Funkční klávesa 4 	kalendář 
Funkční klávesa 5 	uložení diáře na disk 
Funkční klávesa 6 	znak zpět 
Funkční klávesa 7 	vymazání znaku 
Funkční klávesa 8 	nový řádek (resp. "závěr operace");
  			řeknu editovaný záznam 

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př 	pokračuje hledání slova 
Funkční klávesa 2 + Př 	vyhledání data v diáři 
Funkční klávesa 3 + Př 	vymazání diáře 
Funkční klávesa 4 + Př 	adresář disku 
Funkční klávesa 5 + Př 	nahrání diáře z disku 
Funkční klávesa 6 + Př 	vymazání záznamu 
Funkční klávesa 7 + Př 	vymazání do konce slova 
Funkční klávesa 8 + Př 	stav diáře


Pohyby kurzoru

horní kurzorová klávesa + přeřaďovač 	začátek dne 
dolní kurzorová klávesa + přeřaďovač 	konec dne 
dolní + levá kurzorová klávesa  	začátek měsíce 
dolní + pravá kurzorová klávesa 	konec měsíce

levá kurzorová klávesa + přeřaďovač 	začátek záznamu 
pravá kurzorová klávesa + přeřaďovač 	konec záznamu 
horní + levá kurzorová klávesa  	o slovo zpět 
horní + pravá kurzorová klávesa 	o slovo vpřed


Vyslovovací příkazy

mezerník + horní kurzorová klávesa 	vyslov aktuální záznam
mezerník + levá kurzorová klávesa 	aktuální písmeno
mezerník + pravá kurzorová klávesa 	hláskuj slovem aktuální
					písmeno ("Adam,Božena..")

Nahrávání diáře z disku do paměti 

Vložíme-li místo jména souboru otazník, přejde Eureka do adresáře
disku. Požadovaný soubor nahrajeme do paměti stisknutím klávesy
"nový řádek". 

Diářové soubory se na disk ukládají automaticky s příponou "DIA".
Při čtení adresáře Eureka příponu "DIA" nevyslovuje a není ani
třeba ji vkládat z klávesnice při volbě souboru. 

Navigace