Eureka A4 – Referenční Příručka

6  Hodiny a kalendář

Funkční klávesy

Funkční klávesa 1 	nastavení času a data 
Funkční klávesa 2 	zapnutí, vypnutí a nulování stopek 
Funkční klávesa 3 	vyslovení mezičasu 
Funkční klávesa 4 	kalendář 
Funkční klávesa 5 	zapnutí minutníku
Funkční klávesa 6 	znak zpět 
Funkční klávesa 7 	vymazání znaku
Funkční klávesa 8 	ohlášení data a času; závěr operace

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př 	volba zvukového signálu 
Funkční klávesa 2 + Př	nepřetržité čtení stopek 
Funkční klávesa 3 + Př	nastavení budíku 
Funkční klávesa 4 + Př	počet dnů mezi daty 
Funkční klávesa 5 + Př	nastavení nebo vypnutí minutníku 
Funkční klávesa 6 + Př	vymazání řádku 
Funkční klávesa 7 + Př	vymazání do konce slova 
Funkční klávesa 8 + Př	ohlášení času buzení

Nastavení data a času

1. Příslušný měsíc vkládejte číslicí od jedné do dvanácti. Dny,
  měsíce a roky od sebe oddělte mezerou. Pokud nevložíte rok,
  Eureka uloží do kalendáře rok, který byl naposledy nastaven -
  tedy zpravidla rok právě probíhající. 

2. Čas vkládejte ve 24-hodinovém formátu. Hodiny oddělte od minut
  mezerou. 

3. Pokud místo nastavení nového data a času stisknete klávesu
  "nový řádek", resp. "závěr operace", uchová Eureka aktuální
  nastavení beze změny.  

Časové zvukové signály 

Interval  zvukové  signalizace  času  nastavujeme opakovaným
stlačováním přeřazené funkční klávesy 1. K dispozici je hudební
nebo mluvený signál v intervalu 1, 5, 10, 15 a 60 minut. 


Buzení 

Budík střídavě zapínáme a vypínáme opakovaným stlačováním funkční
klávesy 8 po předchozím zapnutí režimu "buzení" (přeřazená
funkční klávesa 3); aktuální nastavení času buzení se přitom
nemění (to lze ověřit stiskem přeřazené funkční klávesy 8). Po
vložení nového času buzení se budík automaticky zapne. 


Minutník 

Po stisknutí  přeřazené funkční klávesy  5 můžeme nastavit
odečítací minutník vložením příslušného počtu hodin a minut;
minutník spustíme stiskem  nepřeřazené  funkční  klávesy 5.
Opakované stlačování této klávesy vyvolá informaci o zbývajícím
čase. Předčasného zastavení minutníku docílíme stiskem přeřazené
funkční klávesy 5; poslední odečítací hodnota se zachová a
minutník můžeme kdykoli znovu spustit stiskem nepřeřazené funkční
klávesy 5. 


Kalendář 

Do kalendáře vkládáme buď datum nebo jméno dne v týdnu; provádí
automaticky obousměrnou konverzi; jedenadvacátého května je nutno
vložit 21 5. Pokud míníme datum v letošním roce, není třeba rok
vkládat. Nemáte-li na mysli letošní rok, stačí jako symbol
požadovaného roku vložit dvojčíslí - např. 92 pro 1992, 16 pro
2016 atd. Rok nižší než 1985 musí být vložen v úplné formě, tedy
i s udáním století a tisíciletí. Kalendář je naprogramován do
roku 2084. 

Totéž platí pro funkci "Počet dnů mezi dvěma daty". Když vás
Eureka vyzve, abyste vložili datum a vy stisknete klávesu "nový
řádek", automaticky se vloží dnešní datum.

 
Stopky 

Opakovaným stlačováním funkční klávesy 2 spouštíme, zastavujeme
a nulujeme stopky. Stisk přeřazené funkční klávesy 2 zapíná
nepřetržité oznamování stopovaného času; to lze zrušit stiskem
kterékoli jiné klávesy (např. mezerníku), aniž by došlo k
zastavení stopek. Aktuální mezičas zjistíme po stisknutí funkční
klávesy 3. Po zastavení stopek lze poslední stopovaný čas stiskem
této klávesy zjišťovat opakovaně, aniž bychom stopky vynulovali. 

Navigace