Eureka A4 – Referenční Příručka

4  Virtuální obrazovka

Na virtuální obrazovku má přístup kalkulátor, komunikace a
překladač Basicu. Příkaz Spustit diskový program též aktivuje
virtuální obrazovku, aby bylo možno spouštět programy, které
nejsou určeny speciálně pro Eureku.

Přístupové příkazy virtuální obrazovky

Vstup do virtuální obrazovky	horní kurzorová klávesa
Opuštění virtuální obrazovky	přeřaďovač + mezerník
Dotaz "Kde jsem?"		Funkční klávesa 2	 

Pohyby kurzoru

O řádku nahoru			horní kurzorová klávesa
O rádku dolů			dolní kurzorová klávesa 
O znak zpět			levá kurzorová klávesa 
O znak vpřed			pravá kurzorová klávesa 
O slovo zpět			levá + horní kurzorová klávesa 
O slovo vpřed			pravá + horní kurzorová klávesa 
Na začátek řádku		levá kurzorová klávesa +
				 přeřaďovač
Na konec řádku			pravá kurzorová klávesa +
			 	 přeřaďovač
Na začátek obrazovky		levá + horní + pravá
 				 kurzorová klávesa 
Na konec obrazovky		levá + dolní + pravá
 				 kurzorová klávesa 

Vyslovovací příkazy

Vyslov slovo pod kurzorem	mezerník + levá + pravá 
				 kurzorová klávesa 
Vyslov řádku s kurzorem		mezerník + horní kurzorová
				 klávesa 
Vyslov vše od kurzoru 		levá + pravá kurzorová klávesa 
Hláskuj znak pod kurzorem	mezerník + levá kurzorová klávesa
Hláskuj znak slovem		mezerník + pravá kurzorová
				 klávesa

Navigace