Eureka A4 – Referenční Příručka

2  Zapínání a hlavní menu

Zapnutí a vypnutí

Eureka se zapíná současným stisknutím nejlevější funkční klávesy,
nejlevější brailské klávesy (bod 3) a nejhořejší kurzorové
klávesy. Tímto způsobem se provádí také inicializace (reset).
Eureka vydá krátký melodický zvuk a čeká na stisk funkční
klávesy. Tento počáteční stav se nazývá hlavní menu.

Po 5 minutách nepoužívání se Eureka automaticky vypne. Třicet
sekund před vypnutím zazní krátký zvukový signál.

Eureka se manuálně vypíná stiskem všech čtyř kurzorových kláves
najednou, kromě střední klávesy, přeřaďovače. Eureka musí být v
hlavním menu. Vypnutí se potvrdí slovem "konec".

Hlavní menu

Z hlavního menu se spouští tyto hlavní funkce:

Funkční klávesa 1 	záznamník 
Funkční klávesa 2 	hodiny a kalendář 
Funkční klávesa 3	kalkulátor 
Funkční klávesa 4 	komunikace 
Funkční klávesa 5 	telefonní seznam 
Funkční klávesa 6 	překladač Basicu 
Funkční klávesa 7 	hudební editor 
Funkční klávesa 8 	adresář disku

přeřazené funkční klávesy

Funkční klávesa 1 + Př	textový procesor 
Funkční klávesa 2 + Př	diář 
Funkční klávesa 3 + Př	teploměr 
Funkční klávesa 4 + Př	voltmetr 
Funkční klávesa 5 + Př	databáze
Funkční klávesa 6 + Př	diskové funkce
Funkční klávesa 7 + Př	spuštění diskového programu 
Funkční klávesa 8 + Př	formátování disku


Význam každé funkční klávesy zjistíte stiskem  mezerníku a
přistisknutím příslušné  funkční  klávesy  (a případně také
mezerníku). Tím nevstoupíte do funkce, ale Eureka řekne její
název. Tato nápověda pracuje také v každém vnitřním menu.

Abyste zjistili, kde jste, stiskněte mezerník společně s klávesou
bodu 4. Tato nápověda se nazývá "Kde jsem?".

Navigace