Eureka A4 – Referenční Příručka

18 Konektory


Telefonní konektory 

Oba telefonní konektory na levé straně přístroje jsou spojeny
paralelně. Používají se pro připojení k telefonní lince a pro
připojení běžného telefonního přístroje. Pro připojení (a-b dráty
telefonní linky) jsou použity vnitřní dva kontakty konektoru.

Konektor sériového rozhraní

Konektor vlevo vzadu je standardní 25-kolíkový konektor rozhraní
RS-232. Mimo signálů tohoto rozhraní je na kolíku 25 vstup
vestavěného voltmetru.

kolík  signál	 směr		 popis

 2	 TX	z Eureky	vysílaná data
 3	 RX	do Eureky	přijímaná data
 4	 RTS	z Eureky	žádost o data
 5	 CTS	do Eureky	povolení vysílání
 7 	 GND			zem

 25 voltmetr  do Eureky	externí vstup

K propojení Eureky s IBM PC použijte zkřížený kabel. To znamená,
že se spojí pětivodičovým kabelem  kolíky dvou konektorů D-25
takto:  2-3  3-2  4-5  5-4  7-7. Na straně PC je třeba ještě
spojit kolík 6 a kolík 5. Týž kabel lze požít pro komunikaci mezi
Eurekami, pak však není nutné propojovat kolíky 5+6.

Napájecí konektor

Zásuvka vzadu uprostřed je určena pro připojení stejnosměrného
napaječe 9V , který je schopen dodat nejméně 800 mA. Plus je na
středním kontaktu.


Konektor klávesnice

Tento konektor slouží pro připojení externí klávesnice typu IBM
PC XT. Krom toho se dá použít pro připojení externího teploměru
nebo jako vstup voltmetru. Může také přenášet vysokou rychlostí
data (až do 300 kBd). Uživatel však nemůže z klávesnice s tímto
portem zacházet.

kolík		popis

 1		hodiny klávesnice
 2		data klávesnice
 3		vstup teploměru a voltmetru
 4		zem
 5		napájení +5V (výstup)


Sluchátkový konektor

Tento konektor slouží jak k připojení sluchátek, tak k připojení
reproduktoru. Jmenovitá impedance je 8 ohmů. Připojení sluchátek
s větší impedancí není na závadu.

Navigace