Archiv štítku: Nadace Vodafone

Data zdarma pro ZTP a ZTP/P: vánoční sbírka dat Vodafonu obdaruje nejen vozíčkáře, ale i další lidi s postižením

Možná jste zaznamenali vánoční kampaň společnosti Vodafone, v níž bylo možné až do Silvestra věnovat 10 GB dat vozíčkářům. Kampaň byla úspěšná a vybralo se během ní neuvěřitelných 1 215 090 GB dat. Ty nyní Vodafone rozdává nejen mezi vozíčkáře, ale získat je mohou všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Ti je mohou využít například pro navigaci, vyhledávání dopravního spojení, mobilní přístup do digitálních knihoven nebo používání aplikací na znakování, které mohou být náročné na množství přenesených dat.

Registrace

Jestliže máte zájem mobilní internet na rok zdarma získat, přihlaste se do 15. 1. 2017 na webu vodafone.cz/vanoce. S registrací neváhejte, protože bez ní nebude možné data zdarma získat. Přihlásit se mohou jak zákazníci Vodafonu, tak i zákazníci ostatních operátorů. V registračním formuláři jednoduše vyplníte své osobní a kontaktní údaje, přiložíte naskenovaný průkaz ZTP nebo ZTP/P a vyberete si, jak si přejete darovaná data získat.

Pokud jste zákazníkem Vodafonu, budou vám data zdarma aktivována přímo na vašem stávajícím telefonním čísle, případně si můžete zvolit možnost získat data na předplacené kartě. Součástí předplacené karty bude navíc k datům za cenu 100 Kč i kredit v hodnotě 100 Kč, takže nezaplatíte nic navíc.

Pokud si zvolíte doručení předplacené karty poštou, počítejte prosím s poštovným 80 Kč. Druhou možností je kartu si zdarma vyzvednout na vámi zvolené prodejně Vodafonu.

Pokud nejste zákazníkem Vodafonu, je možné data získát prostřednictvím předplacené karty za stejných podmínek, jako je uvedeno výše.

Distribuce dat

Do 31. ledna 2017 Vodafone vyrozumí všechny přihlášené o tom, zda dárek v podobě 10 GB dat měsíčně na rok zdarma získávají.

Samotná distribuce dat by měla proběhnout nejpozději do konce února 2017.

Pokud splňujete podmínky (tedy jste držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P) a máte zájem o 10 GB měsíčně na celý rok zdarma, registrujte se co nejdříve.

Děkujeme vám. Rozdávali jste s námi radost a darovali neuvěřitelných 1.215.090 GB, díky čemuž můžeme data rozdat nejen…

Posted by Vodafone CZ on Tuesday, January 3, 2017

Technologie se Světluškou: 2. ročník grantového programu podpoří zvýšení digitální gramotnosti lidí se zrakovým postižením

Zpřístupněný počítač, mobilní telefon či tablet – to jsou jen některé příklady informačních a komunikačních technologií, které dnes pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením kompenzovat jejich zdravotní handicap. K tomu, aby jim tyto technologie sloužily co nejlépe, přispívá i Světluška – jeden z projektů Nadačního fondu Českého rozhlasu, zaměřeného na podporu nevidomých a slabozrakých lidí.

Světluška ve spolupráci s Nadací Vodafone Česká republika vyhlásila v dubnu letošního roku výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci 2. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou.

Z došlých žádostí vybrala v červnu 2016 odborná komise 12 projektů, mezi které bude rozdělen 1 milion korun. Projekty pokrývají celou škálu témat – od podpory vývoje, přes pořízení pomůcek, až po podporu vzdělávání.

Techologie se Světluškou, foto: Milan Dvořák

Na co se tedy mohou nevidomí či slabozrací uživatelé informačních a komunikačních technologií těšit?

Naviterier Conversation je mobilní navigační systém pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu, vyvíjený na Českém vysokém učení technickém v Praze. Světluška podpořila stejnojmenný projekt, zaměřený na zefektivnění sběru dat pro mapové podklady tohoto navigačního systému. Pokud Vás zajímá, jak Naviterier funguje, je možné vyzkoušet si jeho demo.

BlindShell je mobilní telefon, který zpřístupní pomocí velmi jednoduchých dotykových gest dotykový telefon se systémem Android uživatelům s těžkým postižením zraku. Pro pravidelné čtenáře POSLEPU není BlindShell úplnou neznámou, o jeho koncepci jsem psal například v článku BlindShell – jednoduchá cesta k dotykovým telefonům s Androidem pro nevidomé. Světluška přispěla na projekt Integrace aplikací E-mail, Psaní zpráv hlasem, Audioknihovny LibriVox, Jízdní řády a Rádio do mobilního telefonu BlindShell, který podalo Matapo, s.r.o., jehož cílem je rozšířit nabídku BlindShellu o další funkce. Zájemce o bližší seznámení s tím, jak BlindShell funguje, odkazuji na videomanuál k BlindShellu v češtině.

EDA PLAY TOBY je mobilní aplikace, vytvořena na míru pro děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami, pomáhající jim trénovat zrakové vnímání a dovednosti jemné motoriky. Aplikace je v současné době k dispozici pouze pro iPady. Záměrem EDA cz, z. ú., je nabídnout tuto aplikaci i uživatelům, používající tablety s Androidem. Světluškou byl proto podpořen projekt Úprava aplikace trénující zrak a jemnou motoriku dětí EDA PLAY TOBY pro operační systém Android, jehož cílem je již zmíněná portace aplikace EDA PLAY TOBY na platformu Android.

Základní škola pro zrakově postižené na náměstí Míru v Praze zajišťuje výuku žákům se zrakovým postižením. Do ní by rádi více zapojili i informační a komunikační technologie. Propojení interaktivní tabule s tablety žáků se zrakovým postižením a pořízení iPadů pro žáky se zrakovým postižením jsou dva projekty, které Svěluška podpořila, a které by měly žákům umožnit využívání technologií při výuce.

I další podpořené projekty programu Technologie se Světluškou se týkají vzdělávání. Osobně jsem tomu velmi rád, protože v oblasti technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku platí dvojnásob, že nestačí danou technologii jen vyvinout či mít k dispozici. K tomu, aby skutečně sloužila svému účelu, je potřeba, aby ji její uživatel uměl efektivně používat.

Mezi zrakově postiženými uživateli jsou velmi populární mobilní zařízení společnosti Apple. K tomu, aby se s nimi jejich uživatelé co nejsnáze seznámili a mohli je začít používat, přispěje projekt Zpřístupnění užívání Apple iPhone nevidomým uživatelům, za níž stojí Okamžik z.s. Cílem tohoto projektu je vytvořit audio a video tutoriál, zaměřený na základy obsluhy mobilních telefonů a tabletů Apple pomocí odečítače obrazovky. Díky němu se budou moci zájemci samostatně naučit základy ovládání těchto zařízení.

Zlepšit dostupnost studijních materiálů, týkajících se informačích a komunikačních technologií pro zrakově postižené uživatele, si klade za cíl projekt Zvýšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku, který bude realizovat Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně. Vzdělávací materiály jsou dnes publikovány na různých místech (webové prezentace výrobců/distributorů kompenzačních pomůcek, osobní blogy, weby školicích středisek), v různých jazycích či v různé kvalitě. Očekávaným výsledem projektu je webový portál, nabízející uživatelům s těžkým postižením zraku volně dostupné materiály, týkající se používání informačních a komunikačních technologií ve spojení s asistivními technologiemi právě pro tuto cílovou skupinu.

Světluška v rámci grantového programu Technologie se Světluškou podpořila i vzdělávácí akce.

  • Pobytový kurz pro účastníky se zrakovým postižením, zaměřený na mobilních zařízení pro osoby se zrakovým postižením, uspořádá TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. díky podpoře projektu Využití mobilních dotykových zařízení osobami se zrakovým postižením v každodenním životě.
  • Vzdělávací kurzy pro osoby se zrakovým postižením v oblasti využití moderních technologií uspořádá nabídne zájemcům Kafira o.p.s.
  • Kurz nácviku práce s počítačem pro těžce zrakově postižené formou rekondice a individuálního pobytu pak Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
  • EDA cz, z.ú. uspořádá semináře a webináře s názvem iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti s postižením zraku a kombinovaným postižením.

Poslední podpořená vzdělávací aktivita se od těch výše uvedených liší – její přímou cílovou skupinou totiž nejsou koncoví uživatelé, ale lektoři SONS ČR a jejích dceřiných společností. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR díky podpoře Světlušky uspořádá metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené, jehož náplní budou novinky v oblasti speciálních odečítacích, zvětšovacích a asistenčních programů pro zrakově postižené.


Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také.

Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením

Už jen do 17. února se mohou neziskové organizace či sociální firmy, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením, ucházet o Cenu Nadace Vodafone Rafael. Ta je spojena s částkou 300 000 korun a bude poprvé udělena na konferenci INSPO v Kongresovém centru Praha 28. března 2015.

Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 500) nejméně po dobu půl roku. Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro důstojnější život lidí se zdravotním postižením by měla přispět k rozšíření uživatelské obce oceněného projektu, navíc Nadace Vodafone deklaruje možnost podpořit v budoucnu ještě další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.

O cenu se mohou ucházet neziskové organizace nebo sociální firmy, které se veřejně hlásí k sociálnímu podnikání, nerozdělují svůj zisk, zveřejňují vlastnickou strukturu a výroční zprávy.

Lhůta k podání přihlášek je 17. února 2015, povinným doplňkem přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém přihlašovatel přiblíží podstatu řešení. Právní podmínky Ceny Nadace Vodafone Rafael, formulář žádosti i přihláška se nacházejí na http://inspo.cz/rafael.

Pokud splňujete podmínky, neváhejte a přihlaste se.

Související odkazy