Archiv štítku: INSPO

INSPO 2017 textem, zvukem i obrazem

400 účastníků, 24 přednášek, 2 zahraniční přednášející a 27 vystavovatelů – nejen to byl 17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, který proběhl v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha a nabídl unikátní přehled nejnovějších pomůcek, aplikací, programů a služeb, které pomáhají uživatelům vyrovnat se s nejrůznějšími zdravotními omezeními. O tom, jak se vydařil, si můžete přečíst, poslechnout nebo se na to podívat v následujících reportážích.

Články

Mluvené slovo

Ve středu 29. března 2017 jsem byl společně s Jaroslavem Winterem hostem pořadu Českého rozhlasu Dvojka Káva o čtvrté. S Terezou Stýblovou jsme si povídali nejen o konferenci INSPO, ale i o asistivních technologiích, možnostech, které uživatelům se specifickými potřebami nabízejí, a způsobech, jak se o nich mohou uživatelé dozvědět.

Videoreportáže

V průběhu uplynulého týdne už se objevily i první videoreportáže, pokrývající všechny zásadní momenty, které se na konferenci odehrály.

Snídaně s Novou – 29. 3. 2017

Ve středu 29. března 2017 byli Jaroslav Winter a Dita Horochovská hosty Snídaně s Novou. Kromě konference INSPO byla jedním z témat i praktická ukázka používání aplikace EVA Facial Mouse pro ovládání mobilního zařízení pomocí sledování obličeje uživatele. Vstupy do vysílání jsou od 6:20 a od 31:30.

Fotogalerie z INSPO 2017 na Flickru

INSPO 2017, 25. 3. 2017


Sedmnáctý ročník konference INSPO uspořádalo BMI sdružení s pomocí spolku Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Nadace Vodafone, partnerem AutoCont CZ, ČSOB a odborným partnerem Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity. Mediálními partnery jsou ČTK Protext a portál Helpnet.cz.

Konference INSPO

Přístupnost konference INSPO & služby poskytované Střediskem Teiresiás

V sobotu 25. března 2017 se v Kongresovém centru Praha uskuteční už 17. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Na konferenci se každoročně sejde více než 300 účastníků, mezi kterými najdeme lidi s nejrůznějším zdravotním postižením, pracovníky pomáhajících organizací, knihoven, poskytovatele sociálních služeb či studenty.

Cílem konference INSPO je seznámit účastníky s novými způsoby využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním, představit nové aplikace či projekty a v neposlední řadě nabídnout prostor k profesní či uživatelské výměně zkušeností a networkingu.

S ohledem na cílovou skupinu účastníků u konference INSPO v maximální možné míře dbáme na zpřístupnění fyzického i virtuálního (digitálního) prostoru, v nichž se konference odehrává. A protože se jedná o v mnoha ohledech unikátní přístup, rád bych Vám blíže představil jednotlivé činnosti, kterými konferenci INSPO děláme přístupnější.

Všichni účastníci nejsou stejní

Potřeby a požadavky na zpřístupnění jednotlivých skupin účastníků se liší. Například v případě přístupnosti fyzického prostoru má jiné potřeby návštěvník, který používá invalidní vozík, jiné potřeby návštěvník nevidomý, jiné návštěvník se sluchovým postižením. U přístupnosti virtuálního prostoru mohou být rozdíly ještě markantnější. Kromě nabídnutí optimálních řešení pro jednotlivé skupiny návštěvníků musíme ohlídat i to, aby odstraněním bariéry pro jednu skupinu účastníků nevznikaly bariéry pro skupinu jinou.

Zpřístupnění fyzického prostoru

Účastníci, kteří přijedou autem, mají možnost využít parkovací místa přímo na parkovišti Kongresového centra a usnadnit si tak dopravu do místa konání. Vlastní prostory Kongresového centra Praha jsou plně bezbariérové pro vozíčkáře. Ti se tak mohou bez obtíží dostat do místa konání konference, které je v 1. patře Kongresového centra, a samostatně se v něm pohybovat.

Účastníkům také nabízíme možnost využít služeb asistenta, který je může do Kongresového centra doprovodit.

Pro snazší orientaci návštěvníků s těžkým postižením zraku nabízíme letos dvě novinky. Díky vstřícnosti kolegů ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých bude u vchodu číslo 4 směrem od metra umístěn mobilní akustický a hlasový majáček, ovladatelný vysílačem VPN. Majáček uživatele navede pomocí následujících hlášek:

  • Kongresové centrum Praha, vchod 4.
  • Vítejte na konferenci INSPO.
  • Za vchodovými dveřmi pokračujte rovně přibližně 50 metrů. Dojdete k šatně a k výtahu, kterým vyjedete do 1. patra.
  • Pokud potřebujete asistenci, volejte číslo 607 159 501.

Přes tlačítko 1 bude dostupná klasická akustická odezva majáčku s frází o umístění, přes tlačítko 2 doplňkové fráze o základní navigaci po vstupu s informací o možné asistenci.

Druhou novinkou pro návštěvníky s těžkým zrakovým postižením je experimentální zpřístupnění prostor konference speciálními Bluetooth vysílači (tzv. beacony), které umožní prostřednictvím mobilní aplikace Right-Hear získat základní prostorovou orientaci o rozmístění objektů v interiéru podle světových stran (sever, jih, východ, západ, eventuálně další směry). Aplikace využívá předem připravených popisů prostoru, k vlastnímu určení směru slouží hardwarový kompas mobilního telefonu. Pokud budete chtít Right-Hear pro orientaci v interiéru použít, nainstalujte si do telefonu Right-Hear pro iOS, nebo Right-Hear pro Android. Aplikace je přístupná s odečítači obrazovky VoiceOver i TalkBack.

Experimentální zpřístupnění prostor pomocí beaconů a aplikace RightHear zajistili kolegové ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a společnosti Matapo. Děkujeme.

Zájemci o bližší seznámení s tímto řešením jsou zváni do odpolední sekce Přístupnost nejen webu, kde je Marek Salaba představí v prezentaci s názvem Nový orientační systém pro zrakově postižené, případně si mohou přečíst obecněji pojatý článek o akustických úpravách pro nevidomé od Pepy Konečného.

Samozřejmostí je potom zajištění standardního orientačního systému přímo v prostorách, kde se konference koná.

Zpřístupnění virtuálního prostoru (prezentací, dokumentů…)

Ve virtuálním prostoru se odehrávají všechny stěžejní aktivity konference INSPO – vlastními prezentacemi příspěvků počínaje a hlasováním v soutěži o nejlepší expozici konče. I jejich zpřístupnění je proto třeba věnovat odpovídající pozornost.

Pohled do zaplněného Jednacího sálu

Zpřístupnění prezentací

Všechny prezentace jsou tlumočeny do českého znakového jazyka, mluvené slovo je simultánně přepisováno do textu, který mohou účastníci sledovat na plátně nebo zapůjčených či vlastních tabletech. Ty účastníci mohou využít i k zobrazení promítaných slajdů, pokud mají obtíže sledovat je na plátně. Posledních dvě jmenované činnosti zajišťujeme pomocí systému Polygraf, který byl vyvinut ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity.

Polygraf nabízí

  • vizualizaci synchronního přepisu (speech-to-text) na příručním displeji, který má uživatel individuálně k dispozici (tablet, mobilní telefon, notebook). Služba je tak primárně určena uživatelům se sluchovým postižením závislým na přepisu mluveného slova.
  • Individuální zobrazení prezentace na příručním displeji, čímž nabízí lepší čitelnost (nejen) pro uživatele se zrakovým postižením (zrcadlení prezentací).

Technika by samozřejmě nefungovala bez lidské pomoci – kromě kolegů z Teiresia a Kongresového centra, starajících se o její bezproblémový provoz, jsou to také tlumočníci a přepisovatelé, které zajišťuje pořádající BMI sdružení.

Pořizování a zpřístupnění nahrávek prezentací

Všechny prezentace nahráváme a po opatření titulky a překladem do českého znakového jazyka je zdarma zveřejňujeme na YouTube kanálu konference INSPO.

Živé vysílání

Účastníci, kteří se nemohou konference osobně zúčastnit, mají možnost sledovat živý přenos z Jednacího sálu – Od 10 do 13 hodin zde bude probíhat program společný pro všechny, odpoledne pak sekce věnovaná technologiím pro osoby se sluchovým postižením. Přenos začíná v 10:00 hodin, přesná adresa bude uvedena na www.inspo.cz/videa.

Hlasovací lístky

Účastníci konference mají možnost hlasovat o nejlepších přednáškách v každé ze sekcí a o nejlepší expozici. Hlasovací lístky jim nabízíme (kromě standardního tisku) i ve zvětšeném černotisku, bodovém písmu a hlasovat je také možné elektronicky. Každý z účastníků si tak může vybrat takový způsob hlasování, který mu nejlépe vyhovuje, a například nevidomí účastníci tak nejsou limitování tím, že by byli z hlasování vyloučeni.

Sborník konference

Sborník konference účastníci obdrží v digitální podobě a mohou si jej tak přečíst způsobem, který si sami zvolí – například pomocí hlasového nebo hmatového výstupu, či si mohou jeho obsah zvětšit.

Středisko Teiresiás – technologický partner konference INSPO

Středisko Teiresiás se na zpřístupnění konference INSPO podílí od roku 2012, od roku 2014 je pak jejím technologickým partnerem. Prostřednictvím následující prezentace si můžete udělat bližší vizuální představu o jeho zapojení, které je slovně popsáno výše.

Fotogalerie z INSPO 2016 na Flickru

INSPO 2016, 12. 3. 2016

INSPO 2017: Cena Nadace Vodafone Rafael a literární soutěž Internet a můj handicap

S konferencí INSPO, na jejíž 17. ročník jsem nedávno zveřejňoval pozvánku, je už nedílně spojeno i vyhlašování výsledků Ceny Nadace Vodafone Rafael a literární soutěže Internet a můj handicap.

Nabízíte zajímavé a již funkční řešení, postavené na ICT, které už nejméně půl roku pomáhá uživatelům se zdravotním postižením? Pak by Vás mohla zajímat cena Nadace Vodafone Rafael. Máte zdravotní postižení, rádi píšete a při vyrovnávání se se zdravotním handicapem vám pomáhá Internet nebo mobilní telefon? Přihlaste svůj příspěvek do soutěže Internet a můj handicap.

Cena Nadace Vodafone Rafael

Cena Nadace Vodafone Rafael je udělována za inovativní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. Cena má podobu artefaktu, na němž je zobrazeno logo Rafael, nápis Cena Nadace Vodafone a rok udělení. Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč.

Cena Nadace Vodafone Rafael cílí na již osvědčená a funkční řešení, nikoli na nápady či projekty ve fázi příprav. Jednou z podmínek přijetí přihlášky je, aby projekt přinášel užitek alespoň půl roku nejméně třem stovkám uživatelů. Ocenění by mělo přispět ke zvýšení počtu uživatelů a posílení značky daného řešení. Nadace Vodafone, která za cenou stojí, má rovněž zájem v budoucnu podpořit další vývoj oceněného řešení nebo zvýšení jeho společenského dopadu.

V prvním ročníku získala Cenu Rafael Česká asociace paraplegiků – CZEPA za aplikaci VozejkMap. Jde o mapu bezbariérových míst, a to nejen v ČR, na kterou lze přistupovat pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony nebo přes webové rozhraní.

Loni byla cena udělena sociálnímu podniku Levebee za projekt Včelka, který zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem – zejména těm s dyslexií – při obtížích se čtením.

V prvních dvou ročnících se mohly o cenu ucházet neziskové organizace nebo sociální podniky. V letošním ročníku je okruh možných uchazečů širší. Zahrnuje spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, sociální firmy, komerční subjekty, příspěvkové organizace i fyzické osoby. Podmínkou ovšem je, že komerční subjekty či fyzické osoby nerealizují projekt jako ziskovou činnost.

Termín pro podání přihlášek je 22. února 2017. Povinnou přílohou přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém je přihlašované řešení blíže představeno.

Podrobnější informace včetně přihlášky najdete na www.inspo.cz/rafael.

Literární soutěž Internet a můj handicap

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim Internet nebo telefon pomáhá vyrovnávat se se se zdravotním postižením. Při hodnocení bude porota přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Pro účastníky 13. ročníku soutěže je připravena řada hodnotných cen. První tři autoři získají 7000, 5000 a 3000 Kč od ČSOB, Zoner Software věnuje šesti soutěžícím oblíbený program Zoner Photo Studio, další ceny věnují AutoCont CZ (flash disky), Audiotéka.cz (zvukové knihy), nakladatelství Portál a sdružení Okamžik (knihy), zvláštní ceny udělí časopisy Gong a Vozíčkář.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 19. února 2017 na adresu info@helpnet.cz.

Seznámit se s výsledky minulého ročníku, přečíst si všechny soutěžní práce či podívat se na medailonky vítězů je možné na stránce Internet a můj handicap 2016 – výsledky.

Vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap, předání Ceny Nadace Vodafone Rafael

Vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap i předání Ceny Nadace Vodafone Rafael proběhne v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha na 17. ročníku konference INSPO.

Na to, jak probíhalo vyhlášení výsledků i předání Ceny Nadace Vodafone Rafael v loňském roce, se můžete podívat na následujícím videu.