Archiv štítku: GALOP

Jaká byla Agora #5 – dvoudenní mezinárodní vzdělávací akce o ICT pro uživatele se zrakovým postižením?

Opět velmi vydařená. 49 zaregistrovaných zájemců, 45 workshopů, 18 témat, 80 účastníků celkem. Čísla, která jasně potvrzují trvalý zájem o tuto formu vzdělávání a setkávání. Děkujeme!

O víkendu 13. a 14. května 2017 se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil už pátý běh Agory – workshopů, věnovaných tématice speciálních informačních a komunikačních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku. Agora je unikátní akce s mezinárodní účastí, přitahující svým zaměřením a úrovní účastníky ze všech koutů České republiky i Slovenska, na které se sešlo bezmála pět desítek zájemců o tuto tématiku.

Díky štědré finanční podpoře hlavního partnera akce, společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., jsme mohli zájemcům nabídnout účast za nulový účastnický poplatek, pokrýt všechny nezbytné režijní náklady a uspořádat čím dál více poptávanou dvoudenní variantu, umožňující nabídnout delší workshopy, jdoucí v tématech více do hloubky. Děkujeme.

Zaplněná galerie Střediska Teiresiás

Co vše se účastníci mohli na Agoře naučit?

Během víkendu se uskutečnilo 45 workshopů, na nichž se prostřídalo bezmála pět desítek zájemců o tuto tématiku. Workshopy byly zaměřeny na následující témata:

Sobota

 1. Jak na záchranu života bez zraku – Karel Giebisch, IT Gieb; Filip Maleňák, Medical Information Technologies, s.r.o.
 2. Taxi trochu jinak – Karel Giebisch, IT Gieb; Ladislav Kubeček
 3. KNFB Reader – jak na čtení tištěných textů s ozvučeným chytrým mobilem – Jan Šnyrych, Odečítače.cz
 4. Testování přístupnosti aplikací pro Android v praxi – Michal Rada, Dagmar Hornychová
 5. Haptické.mapy.cz – Petr Červenka, Masarykova univerzita; Radek Seifert, ČVUT v Praze
 6. Teorie digitálního audia – Roman Kabelka, Master Internet
 7. Nakupování prostřednictvím mobilních aplikací a možnosti plateb přístupných v iOS – Lukáš Otáhal, Cecílie Novotná
 8. Prezentace mluvicí televize s Android TV – Jan Pokorný, Martin Baláž, TyfloCentrum Brno, o.p.s.
 9. Úvod do práce s Wordem a JAWS – Michal Jelínek
 10. Proč (ne)používáte Linux? – Bohdan Milar, Milan Zamazal, Pavel Vlček, Red Hat

Neděle

 1. Stahování knih a filmů – Lukáš Otáhal, Cecílie Novotná
 2. ZoomText 11 – využijte naplno novinky, které přináší – Jan Šnyrych
 3. Haptické.mapy.cz – Petr Červenka, Masarykova univerzita; Radek Seifert, ČVUT v Praze
 4. Pokročilá práce s Linuxem z hlediska zrakově postiženého uživatele – Martin Baláž, Jan Pokorný, TyfloCentrum Brno, o.p.s.
 5. Začínáme s Macem – Karel Giebisch, IT Gieb; Ladislav Kubeček
 6. WordPress prakticky – Roman Kabelka, Master Internet
 7. Nástroje G Suite: používám denně a můžete i vy – Michal Rada, Dagmar Hornychová
 8. JAWS a braille – Michal Jelínek

S ovládáním a přístupností mobilních aplikací Záchranka a Liftago se mohli zájemci seznámit pod vedením Karla Giebische a Ládi Kubečka. Účastníci byli seznámeni se základními funkcemi obou aplikací a měli možnost si je i prakticky vyzkoušet.

Aplikace KNFB Reader promění iPhone nebo mobil s Androidem v hlasovou čtečku tištěných textů. Honza Šnyrych účastníky prakticky seznámil s tím, jak nejlépe mobilem fotit předlohy a číst si je takřka kdekoliv. Více informací o programu KNFB Reader je možné najít v článku KNFB Reader – čtečka tištěných předloh v mobilu.

Účastníci workshopu KNFB Reader – jak na čtení tištěných textů s ozvučeným chytrým mobilem

Náplní workshopu Testování přístupnosti aplikací pro Android v praxi Michala Rady a Dagmar Hornychové byly praktické ukázky testování přístupnosti mobilních aplikací pro Android a informace o nejčastěji diskutovaných problémech. Účastníci se také naučili ovládat Accessibility Scanner – praktický nástroj pro testování přístupnosti aplikací.

Haptické Mapy.cz byly na pořadu dne v sobotu i v neděli. Účastníci workshopu se dozvěděli o novinkách na portálu Haptické Mapy.cz, především o rozšíření na měřítka 1:37 000 a 1:300 000. Na tištěných mapách se seznámili se způsobem zobrazení jednotlivých prvků mapy (grafické prvky mapového klíče, popisy měst a dalších sídel, identifikátory listů). V neděli jim pak byly lektory workshopu, Petrem Červenkou a Radkem Seifertem, představeny některá uvažovaná technologická vylepšení a zcela konkrétně i alternativní platformy jak pro tisk (standardní papír s vyšší gramáží), tak pro „chytré čtení“ (interaktivní dotykový systém IVEO).
Díky vstřícnosti společnosti GALOP, s.r.o. zájemci také měli možnost nechat si bezplatně zhotovit několik mapových listů z portálu Haptické Mapy.cz pro svou osobní potřebu.

Na workshopu Teorie digitálního audia v podání Romana Kabelky byly účastníci seznámeni například s tím, jak se digitální zvuk zaznamenává a přehrává, jaké jsou parametry digitálního audia či jak pracovat s frekvenční charakteristikou a dynamikou zvuku. Roman ve spolupráci s Petrem Červenkou připravil i hmatové listy, díky kterým si mohli účastníci probíranou tématiku do slova a do písmene prohédnout i hmatem.

Vláďa na workshopu Teorie digitálního audia

Na workshopu Nakupování prostřednictvím mobilních aplikací a možnosti plateb přístupných v iOS Cecílie Novotná a Lukáš Otáhal představili přístupné metody plateb z mobilního telefonu, aplikace a webová rozhraní, které umožňují nakupování zboží a služeb i bez kontroly zrakem.

Instalace a práce s ozvučenou TV, spolupráce s PC, možnosti ovládání nevidomým uživatelem, tipy a triky při používání byla témata workshopu Prezentace mluvicí televize s Android TV v podání Honzy Pokorného a Martina Baláže.

Na workshopu Úvod do práce s Wordem a JAWS Michal Jelínek seznámil účastníky se strukturováním dokumentů pomocí nadpisů, používání Virtuálního režimu JAWSu k rychlému nalezení pravopisné chyby, nadpisu určité úrovně či třeba poznámky pod čarou, či prací s navigačním podoknem.

Workshop Proč (ne)používáte Linux? pojali Milan Zamazal, Bohdan Milar a Pavel Vlček jako panelovou diskusi. Účastníci tak měli příležitost vyptat na vše, co je z tématiky Linuxu a jeho přístupnosti pro uživatele s těžkým postižením zraku zajímalo.

Workshop Proč (ne)používáte Linux?

Na workshopu Stahování knih a filmů se Lukáš Otáhal a Cecílie Novotná podělili o své zkušenosti se stahováním knih z digitálních knihoven a filmů z různých webových zdrojů. a jak s nimi dále pracovat. Účastníkovi budou ukázány aplikace, které umožní práci se staženými daty.

ZoomText ve verzi 11 představuje významný posun ve vývoji tohoto zvětšovacího programu. Má zcela nové uživatelské rozhraní, nový systém klávesových zkratek, nový vyhledávač v dokumentech, funkci Chytré inverze a mnoho dalšího. Na workshopu ZoomText 11 – využijte naplno novinky, které přináší představil Honza Šnyrych tyto novinky přímo v praxi.

Pokročilé práci s Linuxem z hlediska zrakově postiženého uživatele, která zahrnovala například základy práce s terminálem, instalaci aplikací či novinky v odečítači Orca, se na svém workshopu věnovali Martin Baláž a Jan Pokorný.

Zájemci o základní seznámení s produkty společnosti Apple se o jejich přístupnosti a možnostech, které uživatelům s těžkým postižením zraku nabízí, mohli seznámit na workshopu Začínáme s Macem pod vedením Karla Giebische a Ládi Kubečka.

Po loňském úspěchu workshopu Úvod do tvorby webu v redakčním systému WordPress nabídl Roman Kabelka pro jarní běh Agory čtyřhodinový navazující workshop WordPress prakticky. Na něm detailně seznámil účastníky se správou webu v tomto oblíbeném open source redakčním systému, který mohou použít například pro správu soukromého blogu či webové prezentace vlastní živnosti.

Roman Kabelka, lektor workshopu WordPress prakticky

Cloudové služby nejsou už jen prázdný buzzword, ale opravdu funkční prostředí doslova pro každého. Jako u všeho jsou ale uživatelé se zrakovým postižením závislí na tom, co je jak přístupné a jak dobře to funguje. Na workshopu Nástroje G Suite: používám denně a můžete i vy se o své praktické zkušenosti z jejich každodenního používání podělili Michal Rada a Dagmar Hornychová.

Braillovo písmo je pro nevidomé stále důležité. S rozšířením asistivních technologií se sice může zdát, že ho bez problému nahradí syntetický hlas, ale bylo by chybou tomuto trendu podlehnout. Na workshopu JAWS a braille měli účastníci příležitost pod vedením Michala Jelínka společně nahlédnout do možností odečítače obrazovky JAWS, které pro práci s braillem nabízí.

Zájemci také měli možnost využít individuální konzultace k portálu FriendlyVox: zeptat se na vše, co je ohledně tohoto cloudového řešení zajímá, či si jej nechat zprovoznit na vlastním přineseném zařízení.

Materiály ke stažení

Další věcí, která se podařila, byla příprava materiálů pro účastníky, shrnujících probíranou látku na jednotlivých workshopech. Účastníci si je odnesli na flash discích, ostatní zájemci si mohou stáhnout soubor Agora #5 – materialy.zip (160 MB) z mého Dropboxu.

Děkujeme lektorům za čas, věnovaný přípravě materiálů i vedení workshopů.

Zpřístupnění Agory

S ohledem na primární cílovou skupinu naší akce, kterou jsou uživatelé s těžkým postižením zraku, dbáme také o její maximální zpřístupnění. Prostory Střediska Teiresiás jsou skvělým prostorem pro pořádání naší akce, jelikož jsou pro tuto cílovou skupinu zpřístupněny (brailleské popisky na štítcích dveří, hmatové mapy interiéru, atp.). Na místě také máme k dispozici tým asistentů, kteří s orientací v prostorách Teiresia v případě potřeby pomáhají. Ceníme si také technologického zázemí Teiresia (vybavené učebny, technika k zapůjčení, atp.).

I v digitálním prostoru se snažíme o to, aby uživatelé při získávání potřebných informací nemuseli překonávat žádné překážky. Registrovaní účastníci dostávají všechny informace v digitální podobě v několika formátech tak, aby si mohli vybrat tu, která jim nejlépe vyhovuje. Individuální rozvrh zasíláme prostřednictvím SMS, aby jej měli účastníci vždy po ruce ve svém mobilním telefonu.

Potřebám primární cílové skupiny je uzpůsoben výklad a způsob vedení workshopů. Pro tuto formu vzdělávání (skupina přibližně 5 účastníků a 2 lektoři) jsme se rozhodli právě proto, aby uživatelé měli dostatek času a prostoru si probírané věci pod vedením lektorů prakticky vyzkoušet.

Ve spolupráci s partnery se také snažíme účastníkům usnadnit dopravu do a z místa konání akce.

Společná večeře v restauraci Plzeňský dvůr

Zpětná vazba účastníků

Celá akce byla ze strany účastníků i lektorů opět velmi pozitivně hodnocena. Jsme rádi, že zájem o workshopy je nejen z řad koncových uživatelů, ale že nabízená témata jsou zajímavá i pro odbornou veřejnost a že jsme opět mohli přivítat lektory z TyfloCenter, Tyfloservisu, Kafiry, Dědiny či pracovníky vysokoškolských středisek pro podporu studentů se specifickými potřebami.

Klára

Radku, chtěla bych nejen Tobě, ale celému týmu střediska Teiresias moc poděkovat za jeden z nezapomenutelných víkendů v mém životě. Workshopy, ale i celý program byl naprosto perfektní a já nemám vůbec nic, co by se dalo vytknout.

Karel

Agora dává skutečně smysl. Není to výstřel do prázdna, ale velice propracovaný projekt. Kdo se nezúčastní, dělá obrovskou chybu. Kompletní hodnocení od Karla Giebische

Aleš

Workshopů jsem se zúčastnil poprvé a tak moje nadšení je tím asi znásobeno. Ale byl jsem nesmírně spokojen. A pak servis poskytovaný Střediskem při workshopech si troufám tvrdit byl na světové úrovni.

Pavel

Já za účastníky bych moc rád poděkoval lektorům, bylo poznat, že si své téma opravdu dobře nastudovali, věděli o čem mluví a na dotazy byli schopni srozumitelně a věcně odpovědět.
Druhý dík patří společnosti Deloitte, která byla letos generálním partnerem celé akce. Líbí se mi, že se i v takových velkých firmách najdou lidi, kteří jdou do toho, podpořit takovéhle smysluplné akce.
Za mě, jako člověka, který byl v nových prostorách Teiresiás poprvé, patří rozhodně dík asistentům a dobrovolníkům.
Organizátoři celé akce si dík zaslouží též, jmenovitě Radek Pavlíček a Josef Konečný, nebýt jich, asi by tahle věc nikdy nevznikla. Celé tohle vymyslet, zkoordinovat a ukočírovat, za tohle fakt respekt. Kompletní Pavlovo hodnocení

Tomáš

Worskhop to byl velmi zajímavý, přednášky, které jsem navštívil, byly kvalitní, zajímavé a přínosné. Celková organizace byla také na velmi dobré úrovni, gratuluji. Díky za skvělou akci a těším se na další workshop.

Janusz

Celou akci hodnotím jako vysoce profesionálně zvládnutou. Skvělá atmosféra v místě konání, znamenitý přístup k workshopu ze strany pořadatelů.

Vendula

My moc děkujeme za vydařený workshop. Přestože občas obsah byl pro laiky trochu náročnější, oceňujeme Vaše nasazení, se kterým workshopy připravujete, vědomosti lektorů, rozmanitost témat a hlavně pozitivní atmosféru, která vládla celému dni.

Marek

I když jsem byl jen na jednodenním běhu workshopů, za sebe musím říct, že ta sobota stála za to. Mnoho nových věcí jsem se dozvěděl, přednášky i lektoři byli super a výborně se nám věnovali.

Jirka

Celou akci hodnotím velmi kladně. Děkuji za vydatnou náplň mnou navštívených workshopů. Příjemně mě překvapila i doprovodná péče o naše žaludky. Ubytování se nedá též nic vytknout. Už teď se těším na další běh Agory!

Miloš

Chci hlavně pochválit a poděkovat za celou Agoru – měli jste to organizačně výborně zvládnuté, byla tam přátelská atmosféra… hodně jsme se toho naučili. Určitě rád přijedu na Agoru i příště

Ladislav

Mám obrovskou radost z konání této akce. Velice rád se zúčastním akce Agora znovu, ať už jen jako zúčastněný, nebo i jako lektor.

Rudolf

Nechci se opakovat, ale akce byla naprosto bezvadná. Nikdy jsem se v životě nesetkal s tak obrovskou vstřícností a ochotou.

Laco

I ja by som rád poďakoval za možnosť byť účasný na vami organizovanom podujatí a ak budú workshopy pre mňa zaujímavé rád prídem i v novembri. Veľa zdaru a chuti do tejto zaiste neľahkej roboty a ostávam s pozdravom.

Vladimír

Radku, děkuji Tobě a Tvým kolegům, děkuji všem dobrovolníkům a přednášejícím, za perfektně připravenou akci. Jako účastník jsem byl na této akci poprvé, ale už teď se velice těším, že se zúčastním dalšího pokračování. Musím řici, že bylo všechno tzv. All Inclusive, prostě perfektně připraveno.

Lukáš

Ohledně víkendu jsem byli moc spokojeni, přiznávám, že lepší servis jsem nikdy nezažil. Vážím si toho, že jsem mohl u Vás přednášet.

Ivona

Agora v sobotu byla opět velmi přínosná, skvěle zorganizovaná a workshopy splnily mé očekávání.

Kvetoslava

Samotná konferenicia sa mi veľmi páčila. Zúčastnila som sa jej prvý krát a tak som sa trocha bála, či veciam budem rozumieť, pretože v tejto oblasti som laik. No môžem povedať, že som bola milo prekvapená. Zmenil sa môj pohľad na IT svet, ako taký.

Radim

Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat za přípravu, zorganizování a realizaci dalšího pokračování Agory. Za dosti přínosné považuji rozšíření o další den, kdy workshopy byly delší a o to více podrobnější.

Vlasta

Děkuji za skvěle připravenou akci, myslím, že organizace neměla chybu.

Petra a Ondra

Chtěla bych za nás ze Zlína moc poděkovat za jako tradičně skvěle vydařenou květnovou Agoru. Workshopů o novinkách v oblasti asistivních technologií ve výpočetní technice a chytrých telefonů se účastníme pravidelně, protože informace na nich získané nejen rozšiřují naše celkové povědomí v této oblasti, ale především významně obohacují a usnadňují vykonávání našich profesí a přispívají ke zjednodušení mnoha běžných činností.

Karel

Zúčastnil jsem se všech dosud pořádaných pěti běhů Agory a sleduji stále jen zlepšování, a to jak v případě organizace akce, tak i v nabídce probíraných témat. Kompletní hodnocení od Karla Hrubeše

Adam

Musím se také připojit k upřímnému poděkování za tento běh Agory. Organizace akce byla perfektní a náplň workshopů poutavá, profesionální a přínosná.
Rovněž bych chtěl vzkázat všem sponzorům a partnerům, že tato jejich forma podpory má smysl a vážím si jí.

Těší nás setrvalý zájem o účast na této akci jak ze strany účastníků, tak přednášejících a máme radost z toho, že jejím pořádáním můžeme uspokojit poptávku po těchto prakticky zaměřených setkáních.

Global Accessibility Awareness DaySvětový den přístupnosti 2017

Agora už po třetí byla součástí série akcí kolem Světového dne přístupnosti. Jeho smyslem je motivovat veřejnost k diskusím, přemýšlení a chuti dozvědět se něco o přístupnosti webu, software či mobilních aplikací a potřebách uživatelů s nejrůznějším postižením.

LCD obrazovky s logy partnerů, rozvrhem a prezentačním videem společnosti Deloitte, hlavního partnera Agory pro letošní rok

Poděkování za podporu

Jarní běh Agory 2017 podpořily společnosti

Poděkování patří také našim asistentům za poskytnutí nezbytného servisu účastníkům v průběhu celé akce, kolegům z ekonomického oddělení Střediska Teiresiás za zajištění nezbytné administrativy a kolegům z Oddělení speciální informatiky za pomoc s přípravou technického zázemí pro workshopy.

Všem moc děkujeme.

Fotogalerie na Flickru

Agora - workshopy o ICT pro zrakově postižené ve Středisku Teiresiás, 13.-14. 5. 2017

Pozvánka na podzimní běh Agory 2017

Podzimní běh Agory se uskuteční o víkendu 4. a 5. listopadu 2017 se stejným programovým schématem jako teď na jaře. V sobotu opět nabídneme přibližně hodinové workshopy, jejichž hlavním cílem je přestavit účastníkům probírané téma. V neděli to pak budou dvouhodinové nebo čtyřhodinové workshopy, na kterých bude příležitost probrat téma více do hloubky. A plánujeme také zachovat sobotní společnou večeři jako ideální místo k diskusím a setkání s přáteli.

Sběr témat na listopadovou Agoru spustíme v průběhu letních měsíců, registraci pak v první polovině září.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se jakkoliv zasloužili o to, že se květnová Agora vydařila, a těšíme se na další společné vzdělávání a setkávání.

Radek Pavliček & Pepa Konečný

Nový balíček aktualizovaných zdrojů pro funkci Prozkoumat

Dnes jsme v GALOPu vydali další balíček aktualizovaných zdrojů pro funkci Prozkoumat odečítacího programu JAWS.

Aktualizační balíček přináší následující změny:

 • vyřazení nefunčního zdroje Počasí ze serveru České noviny (České noviny již tato data neposkytují)
 • oprava zdroje Zprávy serveru iDnes.cz
 • přidání následujících zdrojů:
  • Den podle data – po zadání data vypíše, o který den v týdnu se jedná
  • Pravidla českého pravopisu – vrátí zadané slovo a jeho spisovné tvary
  • Svátky podle jména – po zadání jména vypíše, kdy slaví svátek nositelé tohoto jména
  • Svátky podle data – po zadání data vypíše, kdo má v tento den svátek

Aktualizační balíček je určený pro JAWS verze 13 až 16 včetně a je k dispozici na adrese

www.galop.cz/download/JXProzkoumatCS07.exe

Prozkoumat je univerzální nástroj, umožňující rychlé a jednoduché vyhledání požadované informace z nejrůznějších zdrojů, který je možné vyvolat z libovolné aplikace ve vašem počítači.

Detailní představení funkce Prozkoumat najdete v případě zájmu v článku Málo známé, ale velmi užitečné funkce JAWSu – Prozkoumat na blogu POSLEPU či v Nápovědě JAWSu.

Zajímavé funkce zvětšovacího programu MAGic, o kterých možná nevíte

Zvětšovací program MAGic prošel v posledních dvou verzích 12 a 13 významnou proměnou. Změny, kterých si všimnete na první pohled, jsou například přepracované uživatelské rozhraní a výrazně lepší čitelnost zvětšeného textu při použití nové funkce pro vyhlazování textu. O něco méně nápadné, nicméně též důležité, jsou změny v odečítacích funkcích. Zde MAGic pokračuje v dřívějším trendu přejímání některých funkcí bratrského odečítače JAWS, a tak postupně rozšiřuje a zlepšuje možnosti hlasového výstupu, které dnes v některých směrech přesahují běžně dostupné funkce hlasové podpory zvětšovacích programů. Proto jsem se rozhodl představit vám v tomto článku několik funkcí, které buď patří k důležitým novinkám v MAGicu 12 či 13, nebo jde o zajímavé možnosti, kterými se MAGic liší od obdobných programů.

Nové uživatelské rozhraní

Téměř u všech zvětšovacích programů se rozložení aplikačních oken ustálilo na konceptu s horní lištou aplikačního menu a se spodním pásem karet. Aplikační menu je lépe přístupné pomocí klávesnice a najdete v něm vše, co daný zvětšovací program umí, panely nástrojů jsou zase rychleji dosažitelné pro ty, kdo pracují s myší, a jsou na nich jen často používané funkce.

MAGic toto již zažité uspořádání také převzal. Největší část jeho okna zabírají karty Zobrazení, Řeč a Nástroje, na kterých jsou výrazné ikony jednotlivých funkcí. V souladu s moderním trendem MAGic však již nepoužívá klasické aplikační menu, ale vertikální nabídku obdobně jako jiné aplikace s pásem karet. Nabídku otevřete kliknutím na výraznou ikonu v levém horním rohu okna MAGicu nebo stiskem standardní horké klávesy Alt + S. V nabídce dál už najdete položky Soubor, Zobrazení, Řeč, Nástroje atd., které rozbalují podmenu s příslušnými volbami k dané oblasti.

MAGic - uživatelské rozhraní

Zajímavou alternativní možností, jak se rychle dostat k některým často používaným funkcím MAGicu, je tzv. kontextové menu MAGicu. To odkudkoli vyvoláte stiskem kombinace Capslock + klávesa kontextového menu nebo kliknutím pravým tlačítkem při stisknutém Capslocku. V kontextovém menu potom najdete nastavení častých voleb zobrazení i hlasového výstupu.

Funkce HD text pro vyhlazování textu

MAGic 12 přišel s funkcí HD text. Tento název označuje zobrazování zvětšeného textu pomocí vektorových True Type fontů, jehož obdobu najdeme i u dalších zvětšovacích programů. U MAGicu tato technologie vedla ke značně zlepšené čitelnosti zvětšeného textu jak při nízkých zlomkových úrovních zvětšení, tak i při větších velikostech. MAGic nabízí u malých zvětšení velmi jemnou škálu; mezi velikostí 1-krát a 2-krát můžete zvětšení měnit po desetinových krocích, což může být zajímavé pro mírně slabozraké, pro které by dvojnásobné zvětšení bylo zbytečně veliké. A právě funkce HD text zajistí velmi dobrou čitelnost textu i v těchto zlomkových úrovních. Totéž samozřejmě platí i pro vyšší úrovně zvětšení. Pro plné využití nových možností vyhlazování textu je vhodné používat Windows 7. Novější verze Windows bohužel využití vektorového zvětšování omezují, což platí obecně pro všechny zvětšovací programy. Ve výchozím nastavení proto MAGic používá normální vyhlazování pro Windows 8.1 a novější, jemné HD vyhlazování (high definition) pak pro Windows 7.

Možnosti ukazatele myši

I ukazatel myši může být zobrazen hladce bez viditelného zvětšeného rastru. To zajišťuje nová volba „Vyhlazené ukazatele“. Většina dalších možností zobrazení myši se příliš neliší od jiných zvětšovacích programů. Zajímavostí je ale možnost vybrat si mezi čtyřmi různými vzhledy ukazatelů. Mezi nimi jsou mou oblíbenou volbou ukazatele s tučnými okraji, které jsou na obrazovce velmi dobře rozpoznatelné. Zajímavá možnost je i nastavení stupně průhlednosti vnitřku ukazatele. Díky částečně průhlednému ukazateli je možné číst i text, který by velká šipka myši jinak překrývala. A bonusovou funkcí je i možnost nastavit si úpravy myši zcela nezávisle pro zvětšenou a nezvětšenou obrazovku.

Přechodové animace

Tuto novinku přinesl MAGic ve verzi 13. Animace si můžete všimnout například při změně velikosti zvětšení, kdy se změna zobrazení provádí plynule, nikoli skokově. To je spíše kosmetická úprava nebo zajímavý efekt. Praktický dopad ale mohou mít přechodové animace pro aktivní prvek. Jakmile se změní poloha aktivního kurzoru, například když se přesunete na jinou položku v menu či dialogu, nebo v textu přejdete jinam editačním kurzorem, zvětšený obraz se nepřesune k nové pozici kurzoru skokově, ale plynulým posunem po obrazovce. Vidíte tedy, kterým směrem po obrazovce se zvětšení posunulo, a to vám může usnadnit orientaci a představu o tom, jakou část obrazovky MAGic právě zvětšuje. Rychlost respektive trvání přechodových animací je nastavitelná.

Řeč na vyžádání

Řeč na vyžádání je specialita MAGicu, kterou jinde nenajdete. U jiných softwarů máte hlasový výstup buď zapnutý, nebo vypnutý a pokud je vypnutý, nedostanete z hlasového výstupu ani hlásku, i když mačkáte jakékoli klávesy pro čtení informací z obrazovky. Oproti tomu se v MAGicu nastavením Řeči na vyžádání hlasový výstup úplně nevypíná, jen se potlačí automatická odezva hlasu na dění na obrazovce. MAGic vám tedy nic neřekne sám od sebe. Když si ale budete chtít cokoli nechat přečíst stiskem jakékoli „čtecí“ klávesy, bude vše fungovat jako normálně. Když tedy pracujete v aplikaci, MAGic mlčí, kdykoli ale potřebujete přečíst například aktuální čas, titulek okna nebo aktuální položku, stisknete příslušnou klávesu a hlasový výstup vám řekne požadovanou informaci. Takovéto nastavení může být vhodné pro slabozraké uživatele, kteří využívají hlasový výstup jen sporadicky, ale občas jim pomůže něco si nechat přečíst.

Virtuální kurzor a navigační horké klávesy

S MAGicem lze webové stránky nebo i PDF dokumenty plně procházet pomocí klávesnice. Slabozraký uživatel si tedy může kdykoli vybrat, zda je pro něj na webu efektivnější spíše využívat zvětšení a myš, nebo hlasový výstup a klávesnici.

Pro procházení webu pomocí klávesnice se v MAGicu využívají obdobné funkce jako v odečítači obrazovky JAWS. Na webu se tedy automaticky aktivuje tzv. virtuální kurzor, kterým můžete stránku procházet klávesovými příkazy. Na rozdíl od JAWS je virtuální kurzor MAGicu na obrazovce vizuálně zvýrazněn barevným rámečkem, jehož pohyb sleduje zvětšený obraz. Webovou stránku si tedy při pohybu virtuálního kurzoru můžete současně prohlížet zvětšenou i číst hlasovým výstupem.

Ve výchozím nastavení se můžete virtuálním kurzorem po stránce přesouvat jen pomocí kurzorových kláves. V možnostech MAGicu se ale dají zapnout navigační horké klávesy, a potom můžete pro pohyb po prvcích stránky určitého typu používat klasické jednopísmenné příkazy, známé z odečítacího programu JAWS, např. H pro nadpisy, F pro formulářové prvky, L pro seznamy apod. V MAGicu nejsou dostupné úplně všechny navigační horké klávesy, které známe z JAWS, ale jsou zde všechny důležité, u kterých se předpokládá, že by se mohly hodit uživateli využívajícímu částečně i myš a zvětšování.

Kromě navigačních horkých kláves lze na webu využívat také vyhledávání textu či seznamy odkazů, nadpisů a dalších prvků. To jsou též funkce, jež ocení hlavně uživatelé, kteří pracují s velkým zvětšením a spoléhají se více na odečítací funkce.

Závěr

Vzhledem k různorodosti zrakových problémů bývají mezi zrakově postiženými uživateli zvětšovacích programů velké rozdíly ve stylu práce na počítači a ve funkcích, které uživatelé ve zvětšovacím softwaru využívají. Všechny zvětšovací programy se tedy musí snažit pokrývat širokou škálu potřeb. Základní koncepty jsou u všech těchto programů podobné, každý se ale snaží přijít i s různými speciálními možnostmi. To je i případ MAGicu a ačkoli tento článek není vyčerpávajícím výčtem novinek, doufám, že vás informoval alespoň o některých zajímavých možnostech, které v MAGicu v poslední době přibyly.

Na představení základních funkcí MAGicu se také můžete podívat ve videu What is MAGic na webu výrobce programu, americké firmy Freedom Scientific.

Pozvání na Tmavomodrý festival 2016

Ve dnech 12. až 15. května 2016 se uskuteční v Brně další ročník Tmavomodrého festivalu – mezinárodní hudební přehlídky dětí a mládeže se zrakovým postižením. Jednou z jeho doprovodných akcí je i setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky s výstavou a přednáškami, které proběhne v sobotu 14. května dopoledne v Bílém domě, a na kterém účastníkům v průběhu sobotního dopoledne představí Radek Pavlíček novinky v aktuální verzi zvětšovacího programu MAGic naživo. Pokud vás tato prezentace (či cokoliv jiného z programu festivalu) zajímá, jste srdečně zváni do Brna.

Autorem článku je Honza Šnyrych, doplnění a finální úpravy Radek Pavlíček.