Archiv štítku: Deloitte

Podzimní Agora 2018: hledáme lektory a témata workshopů o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku

Agora – workshopy o výpočetní technice pro uživatele s těžkým postižením zraku – je vzdělávací akce, která se těší stále většímu zájmu ze strany účastníků i lektorů. Dvakrát do roka se ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity sejde několik desítek zájemců, aby se seznámili s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnili si zkušenosti či se prakticky procvičili v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu.

Základní informace

Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Místo konání: Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Termín podzimního běhu: 3. a 4. listopadu 2018
Účastnický poplatek: 0 Kč, účastníci si hradí dopravu do a z místa konání, příspěvek na ubytování a nápoje při společné sobotní večeři
Akci podporují: společnost Deloitte a Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Programové schéma Agory

Jak už jsme avizovali v článku Podzimní Agora 2018: představujeme novinky a první přednášející, připravujeme na podzimní běh Agory několik novinek.

První velkou novinkou je zařazení společné plenární sekce pro až 130 účastníků, která proběhne v sobotu dopoledne, a na níž se bude možné formou krátkých, frontálně vedených prezentací, seznámit s vybranými tématy.

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne pak proběhnou prakticky zaměřené workshopy, které stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Kapacita jednotlivých workshopů bude opět omezena na přibližně 5 zájemců tak, aby se s probíranou tématikou mohli co nejlépe seznámit.

V sobotu bychom chtěli nabídnout workshopy v délce 60 minut, které by se dle zájmu zopakovaly dvakrát po sobě, na neděli pak plánujeme workshopy v délce 90 minut, které by se také zopakovaly dvakrát po sobě.

Nová pak bude i vystavovatelská část, která proběhne v sobotu odpoledne po plenární sekci paralelně s workshopy, a na které se zájemci budou moci osobně seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Nabídněte nám workshop – či workshopy

Máte zajímavé téma, které se jakkoliv týká speciální výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku, a chcete je nabídnout účastníkům našich workshopů? Pak směle do toho 🙂 A pokud máte témat víc, nabídněte nám je. Aspoň budeme mít my i účastníci z čeho vybírat. A pokud se nám některé z témat do podzimního běhu nevejde, rádi jej po domluvě s vámi nabídneme v květnu příštího roku.

Rádi bychom připomenuli, že poptáváme prakticky zaměřené workshopy, na kterých si účastníci mohou probíraná témata hned v praxi zkoušet. Přivítáme jak workshopy zaměřené na představení novinek či vyvíjených řešení, tak ty, na kterých se účastníci budou moci detailněji seznámit s řešeními z oblasti informačních a komunikačních technologií, která jim už dnes slouží ke zmírňování či odstraňování bariér.

Velmi se nám osvědčilo, když workshop vedou dva lektoři. Chtěli bychom vás proto požádat, abyste s tímto počítali a pokud je to jen trochu možné, spolupřednášejícího si zajistili. Děkujeme.

Opět bychom chtěli účastníkům nabídnout sborník příspěvků/materiály z workshopů v digitální podobě a vybrané články publikovat i na vzdělávacím portálu Pélion. Velmi bychom proto přivítali, pokud byste takové materiály pro účastníky připravili.

Formulář pro sběr návrhů příspěvků

Pokud máte téma, které byste chtěli účastníkům akce nabídnout, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře pro sběr příspěvků. V případě, že nám chcete nabídnout témat víc, vyplňte prosím formulář zvlášť pro každé téma. Děkujeme.

Zájemce o příspěvek v sobotní dopolední plenární sekci (v délce maximálně 15 minut včetně dotazů) či o vystavovatelské místo prosíme, aby se nám ozvali na e-mail pavlicek@teiresias.muni.cz.

Uzávěrka pro sběr příspěvků je ve středu 12. září 2018, s informací o zařazení příspěvku budeme autory kontaktovat do 16. září 2018.

Přihlásit příspěvek na Podzimní Agoru 2018

Chcete se stát partnerem Agory?

Je Vám myšlenka Agory sympatická a rádi byste ji podpořili? Chcete rozšířit řady partnerů Agory? Kontaktujte nás prosím. Je možné poskytnout jak materiální dar (ideálně nějaké drobné propagační a současně praktické a použitelné předměty do konferenčního balíčku pro účastníky), tak finanční dar, z něhož bychom mohli pokrýt část nezbytných režijních nákladů. Přivítáme také podporu formou slevy na službu, která účastníkům může pomoci s orientací, dopravou…

Za celý organizační tým se na setkání s vámi těší Radek Pavlíček a Pepa Konečný.

Fotogalerie z Jarní Agory 2018 na Flickru

Jarní Agora 2018, 12. - 13. 5. 2018


Pořadatelem Agory je Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, hlavním partnerem společnost Deloitte, akci finančně podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Děkujeme za podporu.

Podzimní Agora 2018: představujeme novinky a první přednášející

O víkendu 3. a 4. listopadu 2018 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity už 8. běh Agory – workshopů o speciální výpočetní technice pro uživatele s těžkým postižením zraku. Agora si i přes svou nedlouhou historii vybudovala mezi uživateli ICT s těžkým postižením zraku výborné renomé, což dokazuje setrvale rostoucí zájem o účast. Ten už druhý rokem převyšuje kapacitní možnosti našich prostor, a proto nastal čas na další větší inovaci Agory 🙂

Jak jsme již avizovali, Podzimní Agora 2018 přinese několik novinek, jejichž cílem je umožnit účast většímu poču zájemců, a současně její zatraktivnění zařazením nových programových bloků.

LCD obrazovky s logy partnerů, rozvrhem a prezentacemi Světlušky a Deloitte

Jaké novinky pro vás připravujeme?

První velkou novinkou je zařazení společné plenární sekce pro až 130 účastníků, která proběhne v sobotu dopoledne, a na níž se bude možné formou krátkých, frontálně vedených prezentací, seznámit s vybranými tématy.

V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne pak proběhnou prakticky zaměřené workshopy, které stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Kapacita jednotlivých workshopů bude opět omezena na přibližně 5 zájemců tak, aby se s probíranou tématikou mohli co nejlépe seznámit.

Nová pak bude i vystavovatelská část, která proběhne v sobotu odpoledne paralelně s workshopy, a na které se zájemci budou moci osobně seznámit s řešeními, nabízenými jednotlivými vystavovateli.

Překračujeme hranice Česka a Slovenska

Zahraniční účastníky, přednášející, i dobrovolníky už jsme na Agoře v minulosti měli. A protože se mezinárodní model Agory opakovaně osvědčil, pozvali jsem na podzimní běh Agory hned dva zahraniční přednášející.

Zahraniční přednášející

Velmi nás těší, že naše pozvání přijali Jan BloemFreedom Scientific/VFO a Jaume CunillTech4Freedom, kteří seznámí účastníky formou přednášek i workshopů s tím, co aktuálně nabízí společnosti, které budou na Agoře zastupovat.

Jan Bloem představí vybrané produkty z nabídky společnosti Freedom Scientific – braillské displeje Focus 40 Blue páté generace, které přinášejí i funkce pro jednoduché psaní poznámek, či odečítací program JAWS, které patří k celosvětově nejoblíbenějším a nepoužívanějším odečítačům obrazovky, umožňující nevidomým lidem efektivní práci s výpočetní technikou, získání pracovního uplatnění, či studium na vysoké škole.

Focus 40 Blue 5th Generation

Jaume Cunill se zaměří na praktické předvedení produktů společnosti Tech4Freedom – Box One4All a UFO (Universal Finder One). Box One4All je krabička vybavená senzory, díky nimž může připojený chytrý telefon posloužit například jako teploměr, vlhkoměr, kompas, nebo pomůcka k rozpoznávání barev. UFO (Universal Finder One) jsou kulaté zvukové majáčky, které přes Bluetooth komunikují s chytrým mobilním telefonem a v závislosti na nastavení mohou plnit různé orientační funkce.

Adriana Dergam a Jaume Cunill

O aktivní zapojení do programu podzimního běhu Agory už také předběžně projevili zájem dva klíčoví hráči na českém trhu, společnosti GALOP a Spektra. Účastníci se tak mohou těšit na představení řešení a produktů z nabídky obou společností, které předběžně plánují do programu Agory přispět přednáškou, workshopy i prezentačním stánkem.

Komfortní a přístupné prostředí pro účastníky i přednášející

S ohledem na primární cílovou skupinu naší akce, kterou jsou uživatelé s těžkým postižením zraku, dbáme také na její maximální zpřístupnění. Prostory Střediska Teiresiás jsou skvělým místem pro pořádání naší akce, jelikož jsou pro tuto cílovou skupinu zpřístupněny (brailleské popisky na štítcích dveří, hmatové mapy interiéru, atp.). Ceníme si a plně využíváme technologické zázemí Teiresia (vybavené učebny či technika pro účastníky k zapůjčení).

Anglicky vedené přednášky a workshopy budou simultánně tlumočeny do češtiny. Na místě bude po celou dobu konání akce k dispozici i tým dobrovolníků, na které se můžete obracet v případě, kdy budete potřebovat doprovodit do konkrétní učebny, zavést ke stolu s občerstvením, atp. Asistenti budou také k dispozici pro přesun na ubytování v sobotu v podvečer, v průběhu společné sobotní večeře a v neděli ráno pro přesun z ubytování do Střediska Teiresiás.

I v digitálním prostoru se snažíme o to, aby uživatelé při získávání potřebných informací nemuseli překonávat žádné překážky. Registrovaní účastníci dostávají všechny informace v digitální podobě v několika formátech tak, aby si mohli vybrat ten, který jim nejlépe vyhovuje.

Účast na akci je bezplatná, účastníci si hradí pouze dopravu do a z Brna, nápoje u sobotní společné večeře a případně příspěvek na ubytování.

Pokud vás zajímá tématika informačních a komunikačních technologií pro uživatele s těžkým postižením zraku, zapište si už dnes do kalendáře termín 3. a 4. listopadu 2018. Další informace o Agoře budeme průběžně zveřejňovat v následujících týdnech.

Za celý organizační tým se na setkání s vámi těší Radek Pavlíček a Pepa Konečný.

Fotogalerie z Jarní Agory 2018 na Flickru

Jarní Agora 2018, 12. - 13. 5. 2018


Pořadatelem Agory je Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, hlavním partnerem společnost Deloitte, akci finančně podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Všem partnerům děkujeme za podporu.

Jarní Agora 2018: rozmanitá nabídka workshopů, zapálení přednášející, zvídaví posluchači

O víkendu 12. a 13. května 2018 proběhl ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity už sedmý běh workshopů o informačních a komunikačních technologiích pro uživatele s těžkým postižením zraku – Jarní Agora 2018. Agora je unikátní akce s mezinárodní účastí, přitahující svým zaměřením a vysokou odbornou i organizační úrovní účastníky ze všech koutů České republiky a Slovenska.

Úvodní slovo Petra Peňáze, ředitele Střediska Teiresiás

46 zaregistrovaných zájemců, 80 účastníků celkem, 18 témat, 39 workshopů, 49 odučených hodin. To jsou jen některá z čísel z Jarní Agory 2018. To, co nevystihnou, je skvělá atmosféra a nadšení všech, kteří se zúčastnili v pořadí už sedmého běhu workshopů o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku.

Především díky štědré finanční podpoře společnosti Deloitte a Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška jsme mohli zájemcům nabídnout účast za nulový účastnický poplatek, pokrýt všechny nezbytné režijní náklady a opět uspořádat velmi žádanou dvoudenní variantu, umožňující nabídnout delší workshopy, jdoucí v tématech více do hloubky. Děkujeme.

LCD obrazovky s logy partnerů, rozvrhem a prezentacemi Světlušky a Deloitte

Co vše se mohli účastníci na Agoře naučit?

Během víkendu proběhlo 39 workshopů, na nichž se prostřídalo bezmála pět desítek zájemců o tuto tématiku. Workshopy byly zaměřeny na následující témata:

Sobota

 • Jan Balák: Jak na nový e-shop Českých drah s odečítačem obrazovky
 • Roman Kabelka, Master Internet: iTunes v MacOS – proč a jak?
 • Bohdan Milar, RedHat: Tipy a triky pro slabozraké v Linuxu
 • Karel Giebisch, IT Gieb; Ladislav Kubeček: Jak na to? Podnikání bez zraku I
 • Michal Jelínek: KeePass: hesla v bezpečí
 • Jan Šnyrych, Zdeněk Bajtl: Seeing Ai a další aplikace do iPhonu pro rozpoznávání textu, předmětů, zboží, barev či osob
 • Petr Dušek, Petr Dušek: 3D tisk dostupný domácnostem, školám i organizacím
 • Karel Giebisch, IT Gieb; Ladislav Kubeček: Fakturace a platby kartou
 • Břetislav Verner, Milan Pešák, Spektra, v.d.n.: OCR na stole i v terénu
 • Zdeněk Míkovec, Jan Balata, Naviterier s.r.o.: Naviterier: Navigace pro nevidomé chodce

Neděle

 • Jan Balák: Jak na nový e-shop Českých drah s odečítačem obrazovky
 • Roman Kabelka: Jak spravovat a synchronizovat svou hudební sbírku v iTunes na Windows
 • Karel Giebisch, IT Gieb; Ladislav Kubeček: Podnikání bez zraku II
 • Zdeněk Míkovec, Jan Balata, Naviterier s.r.o.: Naviterier: Navigace pro nevidomé chodce – workshop v terénu
 • Břetislav Verner, Milan Pešák, Spektra, v.d.n.: OCR na stole i v terénu
 • Michal Jelínek, Jan Šnyrych: Začínáme s JAWS na webu
 • Martin Baláž, Jan Pokorný, TyfloCentrum Brno, o.p.s.: Malá domácí síť
 • Marek Salaba, Zdeněk Bajtl: Od hloupého příslušenství až po chytré aneb co se vše dá připojit k iPhone

Zájemci si také měli možnost prakticky vyzkoušet nový braillský displej Focus 40 Blue (2017).

Anotace jednotlivých workshopů jsou k dispozici v článku Jarní Agora 2018: spouštíme registraci na workshopy o ICT pro zrakově postižené, materiály, které nám dodali lektoři, budeme postupně zveřejňovat na vzdělávacím portálu Pélion (účastníci Agory si je mohou stáhnout už teď z webové stránky s informacemi pro účastníky).

3D tisk dostupný domácnostem, školám i organizacím

Zpřístupnění Agory

S ohledem na primární cílovou skupinu naší akce, kterou jsou uživatelé s těžkým postižením zraku, dbáme také o její maximální zpřístupnění. Prostory Střediska Teiresiás jsou skvělým místem pro pořádání naší akce, jelikož jsou zpřístupněny pro tuto cílovou skupinu (brailleské popisky na štítcích dveří, hmatové mapy interiéru, atp.). Na místě také máme k dispozici tým asistentů, kteří s orientací v prostorách Teiresia v případě potřeby pomáhají. Ceníme si a plně využíváme technologické zázemí Teiresia (vybavené učebny, technika pro účastníky k zapůjčení, atp.).

I v digitálním prostoru se snažíme o to, aby uživatelé při získávání potřebných informací nemuseli překonávat žádné překážky. Registrovaní účastníci dostávají všechny informace v digitální podobě v několika formátech tak, aby si mohli vybrat ten, který jim nejlépe vyhovuje. Individuální rozvrh zasíláme prostřednictvím SMS, aby jej měli účastníci vždy po ruce ve svém mobilním telefonu.

Potřebám primární cílové skupiny je uzpůsoben výklad a způsob vedení workshopů. Pro tuto formu vzdělávání (skupina přibližně 5 účastníků a 2 lektoři) jsme se rozhodli právě proto, aby uživatelé měli dostatek času a prostoru si probírané věci pod vedením lektorů prakticky vyzkoušet. A jak jednoznačně vyplývá ze zpětné vazby, tento formát akce je uživateli velmi ceněn a my jej máme v plánu zachovat i do dalších let.

Ve spolupráci s partnery se také snažíme účastníkům usnadnit dopravu do a z místa konání akce.

Zpětná vazba účastníků

Agora byla ze strany účastníků i lektorů opět velmi kladně hodnocena. Jsme rádi, že zájem o workshopy je nejen z řad koncových uživatelů, ale že nabízená témata jsou zajímavá i pro odbornou veřejnost a že jsme opět mohli přivítat lektory z TyfloCenter či Tyfloservisu.

Honza

Opět se musím poklonit nad skvělou organizací Agory. Rozmanitá nabídka workshopů, zapálení přednášející, zvídaví posluchači. Já jsem si i přes menší zdravotní problémy celý víkend moc užil.

Navíc k tomu i chutné občerstvení a hlavně káva :-). Velké díky tak patří úplně všem, kteří se na organizaci podíleli a v neposlední řadě i sponzorům, bez jejichž podpory by taková akce šla velmi těžko připravit.

Díky za vše.

Karel

Není co dodat. Opět skvěle vydařená akce, která nemá v ČR obdoby. Účastním se jí od samého začátku a u každého běhu je poznat zřetelný posun kupředu, což je opravdu senzační. Jako lektor jsem z květnové Agory 2018 nadšen. Na to, že tentokrát připravené workshopy z mé strany byly takovým velkým skokem do neznáma, účastníky zaujaly natolik, že některým z nich sobotní hodinka nestačila a rádi se přidali i v neděli. To mě nesmírně těší. Na všech, jak na organizátorech, účastnících tak i lektorech, bylo poznat, že Agora pro ně není jen taková víkendová tradiční záležitost, ale skutečně akce, kterou jednoduše milují. Do veškerých aktivit dávají srdce a obrovský elán. Alespoň mnou pořádané workshopy provázela poklidná a nesmírně přátelská atmosféra. Mám z toho vynikající pocit. Tentokrát opravdu nahodile vymyšlená témata oslovila mnoho účastníků a já už nyní mohu s klidným srdcem prohlásit, že povědomí o podnikání bez zraku, přístupném platebním terminálu a fakturacích se bude šířit samo. Předal jsem jen několik osobních poznatků a zkušeností. Vůbec jsem netušil, že se to uchytí takovým způsobem. Prostě senzace.

Děkuji za opět parádně vydařenou akci. Je senzační, že zájemci neustále přibývají spíše, aby upadali. Věřím, že Agora se v tomto duchu udrží nadále ještě několik let. Osobně v to doufám.

Nová koncepce Agory s přednáškami a vystavovatelskou částí, se mi velice zamlouvá a s touhle podobou plně souhlasím.

Karel Giebisch a Láďa Kubeček, lektoři workshopu Podnikání bez zraku II

Roman

Díky moc za vše, opět super připravené učebny.

Peter

Dakujem za dalšiu perfektne zorganizovanú akciu.

Držím palce všetkým organizátorom aby sa darilo takéto workšopy zorganizovať aj v budúcnosti.

Je to jedna z mála aktivít s ktorých majú všetci nevidiaci praktický prínos.

Klára

O víkendu 12. a 13. 5. 2018 jsem se zúčastnila již potřetí Agory – workshopů o ICT pro zrakově postižené. Víkend, kde jsem si mohla vyzkoušet vše, co se týká informačních technologií se mi velice líbil. Z mé strany šlo o nejlepší běh, na kterém jsem kdy byla. Ohledně workshopů nemám absolutně co vytknout, organizace jako vždy perfektní. Děkuji celému týmu střediska Teiresias, že opět připravil nezapomenutelnou akci. Budu se moc těšit na další běh a změny, které jste avizovali v e-mailu, hodnotím už nyní jako veliký přínos a moc si vážím toho, že se snažíte do Agory vnést nové a nové věci. Děkuji také všem lektorům, byli naprosto skvělí.

Úžasní dobrovolníci z IBM

Marek

Byl to nezapomenutelný víkend. Agora není jenom o vzdělávání zrakově postižených v oblasti IT, ale i sociální stránce. V mém případě jsem se mnoho nového dozvěděl z oblasti výpočetní techniky, ale také jsem si popovídal jak ze starými známými kamarády, ale poznal jsem i nové lidi. V tom má Agora nezastupitelné místo. Co se týče organizace, tak ta byla na jedničku. Na této Agoře se mi i líbilo to, že zde byli i anglicky mluvící asistenti a tak jsem si mohl procvičit a osvěžit praktické znalosti anglického jazyka.

Co se týče workshopů, byly poutavé a zajímavé. Uvítal bych více workshopů týkajících se operačního systému Android, který také nevidomí používají.

Jarní Agoru hodnotím jako hodně vydařenou akci a těším se na podzimní běh.

Václav

Sobotní kurzy mi poskytly vhled do novinek, které jsem znal jen z doslechu a jsem rád, že byl i čas některé z nich vyzkoušet (Seeing AI), co se týká neděle, u obou kurzů bylo dost času vyzkoušet všechno, co si kluci nachystali (Honza Balák a odpoledne Karel s Láďou), takže po téhle stránce nemám co vytknout.
Organizačně jste to taky zvládli, jsem rád, že přišli lidi z IBM, s Adamem a Veronikou se známe z mimo univerzitních aktivit, tak jsme se mohli aspoň chvíli potkat. Občerstvení bylo tak akorát, celkově fajn.

Těším se na příště a přeju zdar aktivitám celého týmu.

Od hloupého příslušenství až po chytré aneb co se vše dá připojit k iPhone

Yvona

V neděli jsem se zúčastnila jarní Agory. Workshop – příslušenství k iPhone pod vedením pana Bajtla a pana Salaby byl pro mne velmi přínosný. Lektoři se věnovali nevidomým a slabozrakým individuálně a zároveň jsme mohli sdílet navzájem zkušenosti. K načerpání nových informací jsou tyto worshopy na Agoře jedinečné i tím, že se nejedná o prodejní prezentaci obchodních zástupců.

Velmi pozitivně hodnotím organizaci celé akce. Těším se na novinky na podzimní Agoře.

Děkuji, že pořádáte tyto akce a přeji hodně štěstí.

Kristýna

Chtěla bych Vám všem, kteří jste se na organizaci a zajištění celé Agory jakkoli podíleli, opravdu moc a moc poděkovat!

Letos jsme se účastnila úplně poprvé a nakonec mne doprovázela moje kolegyně z práce, ale asi bude mluvit za vše, když napíšu, že pro příště se už opravdu nebudu obávat vyrazit na akci zcela sama. Všechno bylo pro lidi se zrakovým omezením tak dokonale připravené a zorganizované a všichni jste byli tak milí a ochotní, že by ani nebylo možné se někde ztratit 🙂

A taky bych chtěla moc poděkovat za zajištění výborného jídla, které bohatě uspokojilo i chutě vegetariánské!

Děkuji také za zařazení velice zajímavých témat a samozřejmě i za materiály od lektorů, které jsou opravdu úžasně zpracované. Vše je v podkladech vysvětleno skutečně krok po kroku, že si na nějaké to IT experimentování troufnu také (a to se počítám mezi IT méně nežli více nadané 🙂

Každopádně ale ještě jednou musím zopakovat velké poděkování za po všech stránkách vydařený agorácký víkend a budu se moc těšit na listopadové setkání!

Společná večeře v restauraci Plzeňský dvůr

Ladislav

Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Jako lektorovi se mi přednášelo velmi dobře, organizátoři byli skvělí, starali se o nás výtečně.

Zájem účastníků o naše téma byl ohromující. Věříme, že témata byla přínosná.

Příště se velice rád přijedu podívat i jako prostý účastník.

Agora prostě nezklamala.

Radim

Celou akci hodnotím velice kladně a úroveň odborná i organizační se s každým novým během dále zlepšuje. Akce si už našla mnoho příznivců informačních technologií z blind komunity a umožňuje jejich setkávání a výměnu znalostí a zkušeností. Odborná erudice lektorů je na vysoké výši. Organizační zabezpečení včetně asistence bylo dokonalé.

Vysoce hodnotím prakticky zaměřené workshopy, kde si mohou účastníci technologie vyzkoušet přímo na vlastní kůži.

Za svou osobu Ti chci poděkovat za vstřícnost při zajištění noclehu před započetím workshopů a za zapůjčení techniky pro vyzkoušení.

Jak uvádím výše, tak akci považuji za výjimečnou a výborně zvládnutou. Ještě jednou za vše díky.

Peter

Ja za seba chcem velmi pekne podakovat za skvelu akciu. Velmi sa mi pacilo a tu by som rad napisal veci, ktore to boli.

Skvelá organizácia, tu asi fakt nieje co vytknut, mne osobne sa velmi pacilo.

Zapojenie ludi zo socialnych uradov, fakt skvele, taketo nieco by malo byt aj na Slovensku, asi by sa potom uradnici necudovali, ze co od nich nevidiaci chce.

Workshopy, uzasny vyber, hlavne o 3D tlaci sa mi velmi pacilo.

Radek este raz dakujem, verim, ze aj na jesen sa vidime. 🙂

3D tisk dostupný domácnostem, školám i organizacím – výstava 3D modelů

Petra a Ondra

Chtěli bychom moc poděkovat za možnost opětovně se zúčastnit Agory. Jsme jejími pravidelnými návštěvníky a i tentokrát jsme velice rádi, že jsme si ji nenechali ujít. Neodradily nás výluky na železnici, které nám překazily cestu vlakem, ani stále horší dopravní spojení od nás do Brna.

Sobotní i nedělní workshopy byly opět velice vydařené. Jako naprostou jedničku hodnotím workshopy o programu Kee Pass, o rozpoznávacích aplikacích pro iPhone a o rozmanitém příslušenství připojitelném k iPhonu. Manžel byl naprosto nadšený z workshopů o práci s JAWSem na webu, o podnikání bez zraku a přístupném fakturačním systému.

Agora rozhodně splnila i funkci sociální. Potkali jsme lidi, které jsme neviděli asi sto let. Pro zajímavost – na letošní Agoře se sešla polovina mé bývalé třídy z brněnské základní školy (tři účastníci včetně mě a jeden lektor). Hned jsme vtipkovali, že jsme mohli jarní Agoru spojit zrovna se srazem spolužáků. Třeba k tomu dojde na příští jarní Agoře, to se bude blížit dvacetileté výročí našeho ukončení základní školy. 🙂

Avizované změny na příští běh Agory hodnotíme kladně. Přednáška pro více lidí by byla skvělá – i ta vystavovatelská část by neměla chybu. Některé pomůcky, o kterých se ve workshopech mluví, bychom si mohli i prohlédnout a vyzkoušet. Rozhodně by bylo skvělé, kdyby se podařilo zachovat tři sobotní odpolední workshopy po hodině a dva nedělní workshopy po dvou hodinách, jak je to doposud – takhle je to správně pestré a rozmanité.

I občerstvení po celou dobu Agory bylo vynikající – obědové bagety zbožňujeme a mrzí nás, že takovou skvělou bagetárnu u nás nemáme. Večerní raut v restauraci a nedělní pizza jsou snad čímdál lepší. A ta snídaně v neděli ráno v hotelu se také vydařila – aspoň neměli organizátoři tolik práce s chystáním snídaně ve středisku.

Už teď si zapisujeme do kalendáře datum konání příští Agory a doufáme, že se za půl roku opět uvidíme.

Petra na workshopu Seeing AI a další aplikace do iPhonu pro rozpoznávání textu, předmětů, zboží, barev či osob

Pavlína

Obdiv: Středisku Teiresiás, Radku Pavlíčkovi a Pepovi Konečnému za špičkovou organizaci, všem lektorům za velmi zajímavá témata workshopů, asistentům z řad pracovníků IBM za neuvěřitelnou trpělivost (a že na mou velmi těžce vymačkávanou angličtinu jí museli potřebovat opravdu hodně) a všem sponzorům za chuť celé to podpořit. Agora je top! Ještě jednou díky a snad zase na brzkou shledanou.

Fakt obdivuju, jak byli asistenti milí, vstřícní, pohotoví, pozorní, úžasní! Myslím, že z pozice účastníka, který tam byl sám, jsem to mohla dost dobře docenit. I po téhle stránce je Agora dle mého názoru jedinečná.

Kseniia

Skvělá akce, špičková organizace, velmi zajímavé a užitečné workshopy. Děkuji za super víkend! 😊

Daniela

Moje zpětná vazba je asi taková, že se mi to moc líbilo. Měli jste to skvěle zorganizované, myslím, že nikomu nic nechybělo. V tomto směru se mi líbilo zapojení pracovníků IBM. Co se týká workshopů, je skvělé, že dáváte šanci všem, kteří se chtějí zapojit, jak na straně účastníků, tak lektorů. Opravdu jde o dílnu. Osobně jsem si nejvíc užila Naviterier. Takže moc díky za možnost se zúčastnit.

Milan

Ještě jednou děkuji za skvěle zorganizovanou Agoru. Tentokrát z pozice spolulektora oceňuju jak skvělou organizaci a příjemnou a vstřícnou atmosféru, tak i ohleduplné uspořádání workshopů, díky němuž jsme mohli odjet již v neděli v poledne. Dík.

Myslím, že plánované „plenární“ přednášky posunou Agoru opět o něco dál – námět se mi velmi líbí.

O námětech se s kolegy ještě poradíme, napsal bych to později.

Michal

Mrzí ma, že som sa tento rok nezúčastnil na všetkom, čo som si zaškrtol v prihlasovacom formulári. No s tým, na čom som bol, som stopercentne spokojný. Tento rok, keďže som prišiel sám, a neskôr, ako bol oficiálny začiatok, som veľmi ocenil aj sprievodcov, ktorí mi pomohli dostať sa z hlaváku do školy. Boli naozaj výborní! Ďakujemza takúto pomoc. Už sa teším na jesennú časť! Dúfam, že sa vrátim k modelu, ktorý som doteraz používal, a nebudem si to „spestrovať“ tak, ako sa mi to podarilo teraz…

Ešteraz ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa zaslúžili o taký priebeh, aký táto májová agora mala! Teším sa na ďalšie stretnutie!

Vláďa

Díky moc za Agoru, byla opět super. A kvalita přednášek se shoduje s tím, co jsem psal již několikrát, tedy výborná. Nyní tedy rád poděkuji za úžasnou sociální stránku Agory. Mám pocit, že se na Agoru přihlašují lidé, kteří jsou velmi příjemní. Za celou dobu jsem se nesetkal s někým, kdo by byl nějak nepříjemný. Ale nejvíc mě potěšilo setkání s lidmi z IBM, protože byli velmi pozorní. Hlavně ten kluk z Indie, ten byl opravdu super. Pozval jsem ho do Prahy na návštěvu, tak uvidíme…

A vám všem z teamu děkuji za profi Agoru.

Obědová pauza

Poděkování za podporu

Agoru by nebylo možné realizovat bez partnerů, kteří ji finančně či jinak podporují. Velmi nás těší, že společnost Deloitte zůstává hlavním partnerem Agory i pro letošní rok. Novým významným partnerem je Nadační fond Českého rozhlasu, který Agoru podpořil grantem ze sbírky Světluška.

Jarní Agoru 2018 podpořili

Poděkování patří také asistentům za poskytnutí nezbytného servisu účastníkům v průběhu celé akce, kolegům z ekonomického oddělení Střediska Teiresiás za zajištění nezbytné administrativy a kolegům z Oddělení speciální informatiky za pomoc s přípravou technického zázemí pro workshopy.

Všem moc děkujeme.

Agora jako součást dalších akcí

Tmavomodrý festival 2018

Tmavomodrý festival je mezinárodní hudební festival dětí a mládeže se zrakovým postižením, jehož součástí jsou i doprovodné akce, zaměřené na kompenzační pomůcky pro uživatele s těžkým postižením zraku. Těší nás, že už po třetí jsme mohli přispět do doprovodného programu Tmavomodrého festivalu. Abychom umožnili zájemcům zúčastnit se obou akcí, zrušili jsme dopolední program a Agoru jsme zahájili až v poledne.

Tmavomodrý festival

Global Accessibility Awareness DaySvětový den přístupnosti 2018

Agora je už po čtvrté součástí série akcí kolem Světového dne přístupnosti. Jeho smyslem je motivovat veřejnost k diskusím, přemýšlení a chuti dozvědět se něco o přístupnosti webu, software či mobilních aplikací a potřebách uživatelů s nejrůznějším postižením.

Fotogalerie na Flickru

Jarní Agora 2018, 12. - 13. 5. 2018

Pozvánka na Podzimní Agoru 2018

Podzimní Agora 2018 se uskuteční o víkendu 3. a 4. listopadu 2018 opět v prostorách Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity. Protože poptávka po Agoře dlouhodobě převyšuje naše možnosti, rozhodli jsme se mírně modifikovat program. Na sobotní dopoledne plánujeme společnou plenární sekci pro až 130 účastníků, na které se bude možné přednáškovou formou seznámit s některými tématy. V sobotu odpoledne a v neděli dopoledne pak proběhnou workshopy v již osvědčené podobě, protože ty stále vnímáme jako stěžejní náplň Agory. Pokud bude ze strany dodavatelských firem a dalších subjektů zájem, můžeme sobotu ještě doplnit o vystavovatelskou část.

Sběr témat na Podzimní Agoru 2018 spustíme na konci srpna 2018, registrace pak v druhé polovině září (přesné datum ještě oznámíme). Vážné zájemce o účast na workshopech velmi prosíme, aby si hlídali termíny a včas se zaregistrovali – navyšování míst v jednotlivých workshopech neplánujeme, protože to z prostorových ani koncepčních důvodů není možné. Děkujeme za pochopení.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se jakkoliv zasloužili o to, že se Jarní Agora 2018 vydařila, a těšíme se na další společné vzdělávání a setkávání.

Radek Pavlíček & Pepa Konečný