Archiv štítku: Biblioweb

Jak na přístupnost knihovních webů

V úterý 10. 10. 2017 od 10 hodin proběhl v Národní technické knihovně v Praze seminář Web knihovny jako nástroj k propagaci služeb a informací, na kterém jsem měl příležitost seznámit s tématikou přístupnosti a inkluzivního designu několik desítek účastníků z řad pracovníků knihoven.

Svou prezentaci jsem nazval Jak na přístupnost knihovních webů a mým cílem bylo ukázat pracovníkům knihoven výhody přístupnosti a její základní principy tak, aby na základě těchto znalostí pak mohli weby knihoven vylepšovat.

Kromě stručného shrnutí nabízím v tomto článku i komentované slajdy k mé prezentaci a odkazy na všechny materiály, které jsem ve svém příspěvku zmiňoval.

Děkuji za pozvání na seminář, organizátorům za perfektní organizaci a účastníkům za zájem, diskusi a ochotu podělit se o své zkušenosti.

Stručné shrnutí probíraných témat

 • Přístupnost pomáhá opravdu všem – některým cílovým skupinám více, jiným méně, ale bez nadsázky lze říci, že přístupnější web se lépe používá komukoliv.
 • Přístupnost je důležitá pro všechny uživatele. Na přístupném webu jsou při plnění úkolů rychlejší nejen nevidomí uživatelé, ale i ti, kteří žádné zdravotní postižení nemají.
 • Protože přístupnost si s sebou nese negativní konotace právě kvůli zužování tématiky přístupnosti pouze na některé nepříliš početné skupiny uživatelů, začínají se ve větší míře používat termíny jako design pro všechny nebo inkluzivní design.
 • Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií, jejich zpřístupnění i možnosti, které uživatelům se specifickými potřebami nabízejí, umožnil těmto uživatelům samostatně vykonávat činnosti, u kterých byli ještě před několika lety plně závislí na pomoci okolí.
 • Přístupnost stojí na pěti základních pilířích, kterými jsou
  • Dostupnost
  • Ovladatelnost
  • Srozumitelnost
  • Orientace
  • Čas
 • Proč se věnovat přístupnosti?
  • Inspirace (vidíme přímý dopad naší práce na zlepšení života jiných)
  • Osvícení (děláme věci přístupné, protože nám to tak dává smysl)
  • Odměna (certifikace)
  • Požadavek (legislativa)
  • Trest (žaloba)
  • Pocit viny (nejhorší motivátor)
 • Přístupnost není černobílá. Jen málokdy lze o něčem jednoznačně říci, zda to je, nebo není přístupné.
 • Odstranění bariér přináší uživatelům
  • Přístup k informacím
  • Lepší uživatelský prožitek
  • Samostatnost
 • Provozovatelům webů pak přístupnost přináší uznání, ocenění a finanční zisk (či úsporu).
 • Přístupnost stojí přibližně 4 % nákladů na vytvoření webu.
 • Přístupnost jde ruku v ruce s kvalitně odvedenou prací.
 • S přístupností je při tvorbě webu ideální začít co nejdříve a brát ji jako nedílnou součást analýzy, vývoje designu i provozu.
 • Na co se zaměřit
  • Strukturování obsahu pomocí nadpisů a oblastí (landmarků)
  • Přístupnost a ovladatelnost z klávesnice
  • Textové alternativy grafických prvků
  • Přístupnost uživatelsky vkládaného obsahu
  • Barvy, kontrast a písmo
  • Responzivní design
 • Často stačí několik málo změn k tomu, aby byly nejvážnější bariéry odstraněny a uživatelé se tak dostali k informacím, které potřebují.

Komentované slajdy k mé prezentaci

Články

Nástroje pro testování přístupnosti

Toolbary, rozšíření pro prohlížeče

On-line validátory

Asistivní technologie

WAI ARIA – praktické příklady

Metodiky přístupnosti

Videa o přístupnosti

HTML5 a WAI-ARIA jako snadná cesta k lepší přístupnosti webu (Radek Pavlíček)

Jak testovat přístupnost (Rob Dodson)

Jak a proč řeší velké weby přístupnost (Radek Pavlíček)


Přístupnost v kódu: ukázky a návrhové vzory (Martin Michálek)


Přístupnost webů knihoven – příklady dobré a špatné praxe (Radek Pavlíček)

Knihy

Přístupnost webů knihoven – ukázky dobré a špatné praxe

Ve středu 13. května 2015 jsem prezentoval tématiku přístupnosti na celostátní knihovnické konferenci Elektronické služby knihoven III, kterou pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Můj příspěvek se jmenoval Přístupnost webů knihoven – ukázky dobré a špatné praxe. Povídal jsem o tom, že i knihovnám může přístupnost přinést celou řadu výhod – snížit provozní náklady, zvýšit počet návštěvníků či zlepšit pozitivní nahlížení veřejnosti na knihovnu jako takovou. Účastníky jsem seznámil s tím, jak testujeme přístupnost v soutěži Biblioweb, na jaké problémy na webech knihoven nejčastěji narážíme, a jak je možné tyto bariéry odstranit. A v neposlední řadě jsem jim ukázal to, jak i malou změnou na webové stránce lze výrazně zlepšit její přístupnost a získat tak výhody, které přístupnost přináší.

K dispozici jsou komentované slajdy i videozáznam prezentace. Pokud by toto téma někoho zajímalo detailněji, obojí najde na konci tohoto blogpostu. A není to jen pro knihovny – když si nahradíte slovo knihovna třeba slovem neziskovka, tak to funguje úplně stejně 😉

Děkuji kolegům ze zlínské knihovny za pozvání a těším se zase někdy na setkání. A také na hodně přístupných webů knihoven.

Komentované slajdy

Videozáznam prezentace

Související odkazy

Probíhá registrace webů do soutěže Biblioweb 2015

Už jen několik dnů se mohou zájemci hlásit do soutěže Biblioweb 2015 o nejlepší webové stránky knihovny, vyhlášené Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Uzávěrka přihlášek pro tento ročník soutěže je 15. února 2015.

Pro letošní ročník Bibliowebu jsme s kolegy porotci připravili inovovaná hodnoticí kritéria, která by měla soutěž kvalitativně posunout. Přístupnost samozřejmě stále zůstává jedním z nich a web každé knihovny bude opět podroben uživatelskému i heuristickému testu přístupnosti. Protože řada webů knihoven má stále s přístupností problémy i na základní úrovni, nabízím několik tipů, na co se při tvorbě webu a jeho obsahu zaměřit, aby přihlášené weby splňovaly alespoň nezbytné přístupnostní minimum a za přístupnost tak mohly v soutěži nějaký ten bod získat. Samozřejmě to není tak, že když těch pár níže uvedených bodů splníte, máte automaticky cenu za nejpřístupnější web soutěže v kapse, mohu vám ale zaručit, že tím určitě hodně pomůžete návštěvníkům svých webových stránek a na bodovém hodnocení se to také určitě odrazí.

Než se přihlásíte do soutěže (a i když se hlásit nebudete, tak to můžete udělat také ;), zkontrolujte prosím, zda váš web

 • je dobře ovladatelný z klávesnice,
 • má dostatečný barevný kontrast a čitelný text,
 • má jednotlivé webové stránky vhodně strukturovány pomocí nadpisů, oblastí stránek a seznamů,
 • u důležitých grafických prvků, nesoucích významové sdělení, má přiřazenu relevantní textovou alternativu,
 • má přístupně vytvořené formuláře
 • a tabulky.

Do soutěže je možné se přihlásit vyplněním jednoduché elektronické přihlášky. Pokud provozujete web knihovny a soutěž vás zaujala, směle do toho 🙂

Související odkazy