Archiv rubriky: Rozhovory

Inženýři Googlu: pro přístupnost děláme maximum

Vzhledem k obsáhlým diskusím na téma přístupnost mobilních operačních systémů, kterým předcházely dvě testovací studie dvou nezávislých expertů, se rozhodl přispět svou troškou do mlýna i Matěj Plch (www.blind-android.cz), který je autorem tohoto textu.

Následující řádky nemají za úkol přímo porovnávat vhodnost systémů Android a iOS pro zrakově handicapované uživatele, ale spíše vám přiblížit pohled z druhé strany, čímž je myšleno vyjádření samotné společnosti Google.

V českém shrnutí provedených testů, které rovněž před několika dny vyšlo na tomto webu, mimo jiné zaznívá kritika Googlu nejen kvůli tomu, že ve svých aplikacích porušuje základní pravidla přístupnosti, ale poukazuje i na jeho celkově laxní přístup k této problematice.

Náhoda tomu chtěla, že se mi dostal do rukou přepis rozhovoru s přední accessibility inženýrkou Googlu Eve Andersson, která poskytla interview na toto téma Národní federaci nevidomých ve Spojených státech amerických.
Jde o globální pohled na celou věc, takže se nedotýká jen prostředí operačního systému Android, ale jsou zde zmíněny mnohé další produkty, jež Google vyvíjí.

Přímo k problematice přístupnosti iOS a Androidu se vyjádřím později, tento článek prosím berte jako oficiální stanovisko Googlu, které bych tímto rád přiblížil i české veřejnosti. Cítím tak trochu povinnost hájit zájmy této společnosti i u nás, jelikož jsem s nimi v minulosti mnohokrát komunikoval ohledně přizpůsobení jejich softwaru pro nevidomé uživatele v ČR a oni i přes počáteční nedůvěru nakonec naši zemi akceptovali a díky tomu jsou asistivní technologie operačního systému Android použitelné i v České republice.

Rozhovor jsem nechal v původní podobě, zásahy do textu jsou naprosto minimální.

Závěrem tohoto úvodu mi ještě dovolte poděkovat kolegovi Radku Pavlíčkovi, který se i navzdory obsáhlosti textu rozhodl jej uveřejnit. (Já děkuju Matějovi za překlad a nabídku zveřejnit tento text na POSLEPU).

Redaktor: Google je jedna z nejvíce inovativních firem na světě. Její produkty jsou velmi známé a lze se s nimi setkat prakticky všude. Google vytváří nejrychleji rostoucí operační systémy a aplikuje je v mobilních telefonech, počítačích a dokonce i v samořídících vozidlech. Když tuto technologii budou moci používat nevidomí, pak se jejich šance na jednodušší život zvýší, v opačném případě bude podstatně nižší.

Eve Anderssonová se ve firmě Google velmi intenzivně zabývá přístupností a na sjezdu (Federace nevidomých) pronesla tyto hluboce procítěné úvahy:

Děkuji vám, Dr. Maurere. Zdravím vás všechny. Je mi velkým potěšením a ctí být tady s vámi. Prožíváme úžasný týden a s některými z vás jsem se seznámila zde na sjezdu, dozvěděla jsem se o vašich zkušenostech a získala zpětnou vazbu týkající se našich produktů a taky jsem některé produkty předváděla. Bylo to báječné.

Než jsem sem dorazila, zastavila jsem se v Atlantě a tam jsem se zúčastnila zahájení konference Národní asociace neslyšících. Konala se v kostele Ebenezer Baptist Church v Atlantě. To je ten kostel, kam chodil Martin Luther King jako dítě a kde pak kázal jako dospělý. Bylo vskutku dojemné stát na místě, kde stával tento velký muž a důvodem pro mé dojetí bylo to, že kázal o rovnosti pro všechny. Celý život jsem v ni věřila. Teď když pracuji pro firmu Google a vedu náš tým inženýrů věnujících se přístupnosti, je pro mne opravdu důležité prosazovat cíl rovnosti pro všechny.

Ráda bych vás teď trochu seznámila s tím, co v Googlu děláme na podporu přístupnosti. Normálně to v Googlu není zvykem, ale teď vám trochu pootevřu dveře, abyste mohli nakouknout do vnitřního fungování společnosti. Mým cílem je ukázat, jak vážně v Googlu přistupujeme k otázce přístupnosti a informovat vás o provedených strukturálních změnách.

Nechceme dát naše produkty na trh, získat zpětnou vazbu o funkcích, které nejsou přístupné, a teprve pak použít provizorní řešení problémů. Není to udržitelné a není to ani férové vůči lidem, kteří naše produkty používají. Proto jsme provedli změny s cílem zahrnout přístupnost už do designu, technologie a testování našich produktů. Ráda bych vám dala pár informací. Dr. Mauerer se o tom zmínil: V Googlu pracuje mnoho samostatných týmů. Google opravdu podporuje kreativitu, experimentování a individuální úsilí a to znamená, že uskutečnit takovou kulturní změnu není snadné ani rychlé, ale stejně ji uskutečňujeme.

A o některých těchto snahách vám něco řeknu.

Jak už jsem se zmínila, vedu náš tým inženýrů, který je odpovědný za přístupnost. Jedná se o skupinu, která uvnitř Googlu postupně organicky vyrůstala díky zaujetí jednotlivců, jimž ležela na srdci možnost přístupu v rámci organizace. Po čase se tato skupina stala strukturovanější a systematičtější. Náš tým se skládá z lidí s odbornými znalostmi designu založeném na zkušenostech uživatelů, technologie, testování, asistenční techniky a průzkumu mezi uživateli. Máme programové manažery, kteří pracují po celém Googlu a pomáhají instalovat softwarové vybavení. Náš dokumentační specialista se na plný úvazek věnuje vytváření dokumentace týkající se přístupnosti a máme pracovníky, kteří se specializují také na vzdělávání v této oblasti.

Když už mluvím o vzdělání, všichni noví inženýři, kteří jsou přijati v našich hlavních inženýrských centrech — v Mountain View, Kalifornii, New Yorku a Zürichu ve Švýcarsku — během svých prvních týdnů u firmy Google povinně absolvují jednohodinový workshop na téma přístupnost. V tomto praktickém workshopu se učí o přístupnosti mobilních telefonů a také o přístupnosti webu. Přímo během workshopu musí účastníci sepsat pravidla pro zpřístupnění nějaké webové aplikace. Rovněž jsme zahájili víc než deset dalších interních kurzů, na nichž se vyučuje o přístupnosti webu, Androidu, iOSu, asistenční technologii, testovacích technikách, designu založeném na uživatelských zkušenostech, provádění uživatelských studií na téma přístupnost a jiné. Také bezplatně nabízíme online kurz pro veřejnost „Úvod do přístupnosti webu“.

Pokud jde o vzdělávání, v softwarovém průmyslu je obrovský nedostatek žen, menšin a lidí s postižením a tak se je také pokoušíme oslovit. Nabízíme zaplacení školného pro všechny zájemce s postižením při absolvování kurzů ve škole Code School, aby si osvojili softwarové inženýrské techniky. Mimochodem, do mého týmu přijímáme nové lidi, takže jestli jste vy nebo některý váš známý dobrý inženýr, klidně za mnou potom přijďte.

Snažíme se o vydání pravidel týkajících se interní přístupnosti. Připravili jsme technická pravidla, kterými se řídí naši inženýři při vývoji produktů. Také jsme pro vnitřní potřebu vydali směrnice o uživatelských zkušenostech používané při navrhování našich produktů, aby byly hned od začátku navrženy správně.

Každý rok pořádáme konferenci s názvem I/O – jde o hodně velkou událost v San Francisku — a letos jsme vytvořili naše návrhové normy pro tzv. Relevantní design. Popisují, jak by se měly naše aplikace chovat a mají je také používat externí vývojáři při navrhování aplikací pro Android.

Poznámka: Jedná se o velmi často zmiňovaný Material design, do kterého bude zahalena přicházející nová verze operačního systému Android, pravděpodobně s kódovým označením Lion. Těchto grafických změn si můžete povšimnout již nyní a to například u prohlížeče Google Chrome nebo v poslední aktualizaci obchodu Google Play. Tentokrát jsme poprvé už při uvolnění produktu aplikovali v designu směrnice přístupnosti. Naším cílem ovšem není jen to, aby Google vyráběl produkty více přístupné, ale chceme, aby se takové produkty vyvíjely po celém světě.

Ve své roli jsem v poslední době byla svědkem jedné úžasné věci: zpočátku jsme museli naše produktové týmy nabádat a snažili jsme se je přinutit, aby se zapojili do navrhování přístupných produktů, ale teď se tento poměr změnil. Lidé za námi přicházejí pro radu. Táhnou nás vpřed a máme potíže s nimi udržet krok!

U lidí s postižením provádíme studie zaměřené na zkušenosti uživatelů, abychom zjistili, jak lidé naše produkty skutečně využívají. V posledních pár měsících probíhaly takové studie v Zürichu, New Yorku a v Mountain View a osobně jsem se musela některých zúčastnit. Tyto uživatelské studie jsou pro nás velmi důležité, protože se můžeme učit a jen jejich čtením jsme pochopili tolik věcí. Ráda bych vyzvala všechny, kdo se chtějí účastnit uživatelské studie, aby se přihlásili. Máme emailovou adresu speciálně vytvořenou pro tento sjezd a pokud chcete být do studie zařazeni, pošlete zprávu na adresu –. A to je vše, nic víc nemusíte udělat. Pak vám na váš e-mail odpovíme a později vás požádáme, abyste se přihlásili do uživatelské studie v oblasti vašeho bydliště.

Vedle našeho vlastního výzkumu také sponzorujeme výzkum na univerzitách. Udělujeme fakultní ceny za výzkum a teď jsme začali udělovat ceny speciálně za výzkum přístupnosti.

Další velmi důležitá věc je naše zapojení se do komunity díky naší přítomnosti na sjezdu NFB a seznámení se s co nejvíce lidmi. Chci tím říci, že NFB (Národní federace nevidomých) je pro nás velmi důležitým partnerem. Úžasná Anne Taylorová a celý tým nám poskytl výbornou zpětnou vazbu; je nesmírným potěšením s nimi pracovat a jsem jim hrozně vděčná.

Přesuňme teď naši pozornost na některá hmatatelná zlepšení. Je skvělé provádět restrukturalizační procesy, ale chci také ukázat, jak se ty změny odrážejí na našich produktech. Soustředím se pouze na jednu opravdu velmi důležitou sadu produktů pro sféru vzdělávání a pro různá pracoviště.

Jedná se o Google Drive (Disk Google), což je náš systém sdílení souborů a také dokumentů, tabulek, prezentací a formulářů. Pracujeme na zvýšení podpory přístupnosti, když jsou tyto produkty používány s odečítači obrazovky (JAWS, NVDA, VoiceOver a ChromeVox). Provedli jsme komplexní testování, abychom se přesvědčili, že je ke všemu přístup z klávesnice a také jsme zabudovali aktualizovatelnou podporu zobrazení pomocí Braillova písma v Docs a Slides.

Jednou z velkých výhod využívání těchto nástrojů ve srovnání s tradičními aplikacemi desktop productivity, aspoň pro mne, je schopnost snadno spolupracovat s ostatními lidmi. Nedávno jsme vyvinuli podporu umožňující to, aby vám odečítač obrazovky oznámil, že někdo jiný edituje stejný odstavec, který právě editujete vy, takže můžete spolupracovat v reálném čase.

Také jsme úplně zpřístupnili historii revizí, takže když jeden ze spolupracovníků rozhodí váš dokument, můžete vše vrátit zpět a upravit jej.

Nejnovější verze Google Drive se vyvíjela s ohledem na přístupnost od samého počátku. O tomto novém způsobu práce pojednává jedna z našich případových studií a jádro našeho inženýrského týmu pro přístupnost spolupracovalo velmi úzce s inženýry ze skupiny Google Drive, z nichž někteří se sami specializují na přístupnost, aby mohli správně navrhovat, vyvíjet a testovat produkt, provést uživatelské studie atd.

Google Drive vzniká a dostává se na trh postupně jako mnoho našich produktů. Za pár týdnů lidé získají na svých zařízeních přístup k novému Google Drive. Tak doufám, že se vám bude líbit!

S Michiganskou univerzitou spolupracujeme velmi úzce a ředitelka IT, Laura M. Pattersonová, řekla: „Nejnovější zlepšení v Google Drive a Docs pro uživatele asistenční technologie jsou velkým krokem vpřed a jsou příkladem závazku Googlu zpřístupnit je všem lidem v naší komunitě.“

A tak plošně pracujeme na mnoha různých produktech a já jsem chtěla uvést jen jeden příklad. Domnívám se, že je to velmi důležitá zpráva, ačkoliv nezbývá než přiznat, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a čeká nás spousta práce. Je to nesmírně důležité a budeme o to stále usilovat. Google věří – a já též – že všichni lidé na světě mají právo na vzdělání a na zaměstnání, které odpovídá informační éře. Také si myslíme, že mají právo na vzdělání a zábavu a nepolevíme v našem snažení, dokud nedosáhneme cíle s našimi produkty Google. Chceme být součástí řešení.

Děkuji všem za poskytnutou zpětnou vazbu, podporu a děkuji Národní federaci nevidomých i Dr. Maurerovi za pozvání a možnost vystoupit.

Původní text najdete na stránce The Federation at Work with Google: Changing the Structure of Expectations.

Roman Kabelka: díky moderním asistivním technologiím mohu používat stejný počítač jako běžní uživatelé

Můj kolega a kamarád Roman Kabelka, který pro čtenáře tohoto blogu určitě není neznámý, je třetím nevidomým absolventem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. A protože k takové události nedochází každý rok, poprosil jsem Romana o zodpovězení několika otázek, souvisejících se studiem informatiky poslepu.

Radek: V červnu 2014 jsi úspěšně dokončil magisterské studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Můžeš nám trochu přiblížit své začátky na této fakultě? Co Tě vůbec přivedlo ke studiu informatiky?

Roman: Už v deseti letech jsem si četl výpisy zdrojových kódů her v Basicu na Eurece (mikropočítač pro nevidomé), protože mě zajímalo, jak to všechno funguje a ledasco jsem se naučil. Že mým cílem bude Fakulta informatiky Masarykovy univerzity mi vykrystalizovalo v nějaké osmé deváté třídě na základní škole, kdy mě do programování v C, do jazyka HTML a fungování Internetu zasvěcoval na soukromých hodinách jeden tehdejší student Fakulty informatiky, dnes odborný asistent na katedře Počítačových systémů a komunikací. Byl konec devadesátých let a programovali jsme dynamické webové stránky v C s podporou knihovny UNCGI, takže věci docela nadčasové. Věděl jsem, že cesta na Fakultu informatiky bude možná, protože v tu dobu už bylo založeno středisko Teiresiás pro podporu studentů Masarykovy univerzity, kteří mají specifické potřeby.

Začátky na fakultě nebyly jednoduché a měl jsem stejné problémy jako ostatní studenti – zvyknout si na vysokoškolský styl studia. Obecně jsem byl dobře připraven díky přírodovědné větvi Biskupského gymnázia v Brně, kde jsem maturoval volitelně z informatiky a matematiky. Též mi velmi pomohl otec ředitele střediska Teiresiás, k němuž jsem rok před vstupem na fakultu docházel na doučování matematiky.

Martin Hassman a Mozilla zaujatě sledují, jak Roman Kabelka ukazuje přehrání mp3 poslepu

Radek: Studovat informatiku poslepu jistě není nic jednoduchého. Co bylo během studia pro Tebe nejtěžší? A co naopak nejlehčí?

Roman: Nejlehčí to bylo vždy s předměty, které jsem znal ještě před nástupem na fakultu – programování, počítačové sítě, databáze apod., a s věcmi, pro které jsem se dokázal nadchnout. Například naposled jsem se se zaujetím ponořil do statistiky, kterou jsem potom náležitě využil ve své diplomové práci.

Těžké to bylo vždy s abstraktními znalostmi, mezi něž patří nejrůznější algoritmy a dodnes považuji za zázrak, jak jsem prošel zkouškou z předmětu Návrh algoritmů. Když jsem opakoval na státní zkoušku, nebyl jsem například schopen si představit, jak pracují různé grafové algoritmy. Ale opět to obecně bylo o ztotožnění se s daným předmětem a když jsem v něčem nespatřoval smysl, šlo to velmi ztuha. Například tvořit nějaký projekt, který skončí v šuplíku, mi přišlo jako plýtvání časem a odfláknout to tak, abych to měl za jeden den hotové a hlavně prošel zápočtem, to jsem zase nikdy neuměl kvůli mému jistému perfekcionismu.

Radek: Určitě jsi během studia potřeboval zpřístupnit spoustu materiálů. Jak Ti v této věci pomohlo středisko Teiresiás? Můžeš porovnat poskytovaný servis v začátcích svého studia a nyní?

Roman: Už z gymnázia, kam jsem byl integrován (zařazen mezi běžné studenty) jsem byl zvyklý na samostatnou práci a ledasco se dalo naučit ze záznamů přednášek, které se začaly natáčet zrovna v roce, kdy jsem na Fakultu informatiky přišel. U předmětů s matematičtější nebo teoretičtější povahou, které navíc měly cvičení, mi dosti pomohly individuální hodiny ve středisku Teiresiás, které vždy zajistilo někoho na daný předmět povolaného, jenž mi vše vysvětlil tempem, jaké mi vyhovovalo. Rovněž mi středisko poskytovalo cennou podporu při získávání studijních materiálů, které neměly povahu prostého textu, a musely se nějakým způsobem upravit – materiály matematické povahy typicky vytisknout v Brailleově písmu s matematickými značkami v běžně používané brailleské normě. Nakonec za velkou výhodu považuji, že u písemných zkoušek vždy pracovníci střediska Teiresiás získali od vyučujícího předmětu zadání zkoušky, které mi příslušně upravili a já jsem zkoušku vypracoval ve středisku na počítači s konfigurací odečítače obrazovky a brailleského řádku, na jaké jsem byl zvyklý.

Rozdíl proti začátkům a době, kdy jsem se studiem končil, zde samozřejmě je a to už jen proto, že dnes již většina materiálů ke studovaným předmětů je v digitální nebo brailleské formě, tudíž požadavky ze strany střediska jsou plněny s větší pružností. Na druhou stranu středisko Teiresiás vzniklo právě na Fakultě informatiky a v době, kdy jsem na fakultu nastupoval, tak základní postupy pro podporu studentů byly již nastaveny, tudíž zas tolik se nezměnilo. Možná je to i díky tomu, že celou dobu, co jsem studoval, měl na starost studenty Fakulty informatiky jeden pracovník, který sám fakultu vystudoval a věděl, s jakými potížemi se studenti mohou u jednotlivých předmětů setkat.

Radek: Romane, můžeš nám stručně přiblížit, jak jsi jako nevidomý student pracoval s grafikou?

Pro zobrazování hmatové grafiky používají ve středisku Teiresiás jako i jinde přístroj zvaný fuser, který využívá speciální papír s pigmentem. Na něj, pokud se na běžné tiskárně něco vytiskne, a zpracuje se právě ve fuseru infračervenou lampou, černé plochy vystoupnou. Např. kdysi na cvičení z předmětu Numerické metody jsme pomocí software Matlab vytvořili graf, který jsem si chtěl hmatově prohlídnout. Výstup z Matlabu jsem tedy předal příslušnému pracovníkovi střediska Teiresiás a on mi na fuseru hmatovou kopii připravil s tím, že černotiskové popisky os x a y byly vyvedené brailleským fontem, tudíž i tyto údaje jsem si mohl přečíst.

Haptické zobrazení Kruskalova algoritmu pro nalezení minimální kostry grafu

Radek: A jak se stalo, že Tvé studium na Fakultě informatiky trvalo jedenáct let namísto standardních pěti?

Roman: Těch důvodů je více. Bakalářské studium jsem překročil jen o jeden semestr, takže to hlavní zpoždění jsem nabral na magisterském studiu. Ze sedm a půl roku jsem ale de facto studoval maximálně čtyři roky čistého času. Zbytek zabralo přerušení studia a na jeden semestr dokonce i vyhození ze studia. Nebylo se čemu divit, neboť téměř všechny předměty jsem měl hotové a dokončení diplomové práce jsem odkládal až neúnosně dlouho. Kvůli tomu jsem po znovupřijetí musel dokonce změnit obor, abych nemusel některé předměty opakovat.

Jedním z hlavních faktorů byl styk s praxí, která se někdy až někdy diametrálně lišila od teorie, s kterou jsem musel pracovat v některých předmětech ve škole. Půl roku po zahájení navazujícího magisterského studia jsem totiž nastoupil na částečný úvazek v TyfloCentru Brno jako lektor výpočetní techniky a tester přístupnosti.

Do toho přišly tři středně velké projekty webových stránek, na kterých jsem se hodně naučil a na kterých mě na rozdíl od školních povinností práce dosti bavila. Mezi tím jsem se čtyři semestry pokoušel studovat speciální pedagogiku kvůli kvalifikaci v TyfloCentru, avšak vztah k této vědě/nevědě jsem nikdy nezískal a nakonec jsem stejně nabyl kvalifikaci na pracovníka v sociálních službách v rámci projektu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Sotva jsem dokončil práci na oněch třech webových projektech, stěhoval jsem se od rodičů do vlastního bydlení. Odliv myšlenek od školy dále pokračoval, jelikož jako blesk z čistého nebe se objevila žena mého srdce, za rok a půl poté jsme měli svatbu a dva měsíce před odevzdáním diplomové práce se nám narodil syn. Ve finále právě založení rodiny a zodpovědnost vůči ní bylo tím, co mě dokopalo k tomu, abych své studium dotáhl do zdárného konce.

Pojďme se nyní trošku detailněji podívat na Tvou diplomovou práci. Mohl bys nám ji stručně představit? Čemu se v ní věnuješ?

Roman: Moje diplomová práce se zabývá přístupností systémů pro správu obsahu. Je to vlastně už druhé téma, neboť první téma s názvem Dialogový systém pro čtení dokumentů mi připadalo při první analýze méně zasahující do praktického života. Přístupnost systémů pro správu obsahu jsem přijal za svou, protože dnes snad už každý, kdo na webu chce něco tvořit, přišel do styku s nějakým CMS. Navíc Milan Pešák, nevidomý senátor parlamentu ČR, se v době, kdy jsem téma začal rozpracovávat, sháněl po nějakém řešení pro svůj web, tudíž jsem jej využil jako modelový případ.

Práce má přínos ve třech oblastech. První a dle mého názoru pro další rozvoj nejperspektivnější, je hodnotící systém přístupnosti umožňující číselně vyjádřit míru přístupnosti. Ten bude zde na Poslepu podrobněji představen později v obecnější formě. Testoval jsem tři CMS, které díky této metrice bylo možné seřadit a říci, který z nich je nejpřístupnější. Druhá část rozebírá výsledky přístupnosti a komentuje vznik a řešení některých bariér. Je to jakýsi náhled do naší testerské kuchyně projektu Blind Friendly Web, ale myslím, že právě příklady řádně zdokumentovaných bariér přístupnosti na akademické půdě dlouho chyběly.

Třetí část demonstruje, jaké možnosti poskytují dnešní webové technologie a že pomocí nich lze vytvořit komplexní uživatelské rozhraní, které by ulehčilo ovládání CMS s odečítačem obrazovky. Systémy pro správu obsahu kvůli mnoha funkcím nemají uživatelské rozhraní zcela ideální a přidá-li se k tomu fakt, že odečítače obrazovky přistupují k tomuto rozhraní jako k dokumentu a nikoli jako k aplikaci, není takové ovládání vůbec komfortní. Doporučení WAI-ARIA dokáže mnoho těchto nesnází vyřešit, což je v mé práci demonstrováno na „chytré“ komponentě pro editaci HTML kódu.

Zájemkyně o tématiku přístupnosti s Romanem Kabelkou

Radek: Jaké máš s diplomkou další plány? Plánuješ téma z ní nějak dále rozvíjet?

Roman: Určitě by bylo vhodné nějak dál rozpracovat hodnotící systém prezentovaný v práci. Ten totiž staví na tom, že je na začátku dán nějaký objem bodů z něhož se odečítají body za zjištěné bariéry. Bylo by tudíž zajímavé přepracovat hodnotící systém tak, aby pracoval jak s negativními, tak i pozitivními aspekty přístupnosti.

Rovněž by bylo vhodné dotáhnout do nějaké použitelné fáze prezentovaný doplněk na editaci HTML kódu, neboť má několik unikátních funkcí. Otázkou zůstává, kolik uživatelů by bylo ochotno s HTML kódem pracovat, byť s maximálním usnadněním. Přece jen za ty dva roky, kdy jsem téma zpracovával a byl jsem k WYSIWYG editorům poměrně skeptický, se situace v přístupnosti těchto editorů opět o něco zlepšila.

Radek: Jaká byla obhajoba diplomové práce a státní zkouška? Jaké byly otázky?

Roman: Obhajoba byla poměrně jednoduchá, protože jakousi generálku jsem absolvoval na konferenci INSPO 2014. Trochu jsem se s vedoucím práce rozcházel v tom, na kterou část práce by měl být kladen větší důraz, což bylo diskutováno i u obhajoby. Vedoucí si přál dotáhnout funkčnost prezentovaného doplňku HTEmeler Editor, zatímco mně přišlo důležitější náležitě okomentovat výsledky testování přístupnosti a samotný hodnotící systém. Vznikl tak paradox, že vedoucí práce mi navrhl známku C a oponent známku A. Výsledkem byl krásný průměr, tedy B.

Na obhajobu bez nějaké přípravy navazovala přímo státní zkouška, přičemž členové komise se mně ptaly na otázky z oblasti synchronizace procesů, automatů a gramatik a bezpečnosti počítačových sítí. Procesy a bezpečnost jsem celkem zvládl až na některé detaily, zatímco o vztazích automatů a gramatik jsem obecné věci řekl, ale u detailů jsem se poměrně slušně zamotal. Výsledkem byla tedy opět dosti slušná známka C.

Radek: Před časem jsi zaujal webdesignerskou obec tím, že programuješ v Nette. Co se Ti na Nette líbí? Věnuješ se tomu i nadále?

Roman: Na Nette se mi líbí to, že poměrně nenásilným způsobem vede programátora, potažmo webdesignera, k tomu, aby kód byl přehledný a udržitelný. Pokud člověk pracuje s odečítačem obrazovky, myslím, že tyto vlastnosti docení dvojnásob. Jistě existují jiné PHP frameworky s podobnými vlastnostmi, ale je to tuzemský produkt s širokou komunitou, který navíc měl štěstí, že byl pro mě prvním frameworkem, jenž jsem se začal učit. Též jsem si prošel typickou fází, že jsem si začal programovat svůj framework, ale v určité chvíli jsem dospěl k názoru, že bude vhodné použít již něco hotového a otestovaného.

Od doby oněch tří projektů zmíněných dříve, což jsou bezmála 4 roky, jsem s Nette nepracoval, ale věřím, že brzy se opět naskytne příležitost, protože mám určité plány.

Radek: Při studiu i v běžném životě používáš spoustu pomůcek. Které z nich jsou pro Tebe nepostradatelné a nedokázal by sis bez nich studium nebo běžné fungování v životě představit?

Roman: určitě je to počítač s odečítačem obrazovky připojený na Internet. Internet je bezedný zdroj informací a když k nim člověk má přístup díky ozvučenému počítači, je to nesmírný přínos pro kvalitu života nevidomého. S odečítačem souvisí i možnost výstupu v bodovém písmu, tudíž při studiu jsem často též používal hmatový displej (někdy také nazývaný hmatový zobrazovač nebo brailleský řádek), který se mi hodil zejména ve chvílích, kdy jsem měl nějaký studijní text s matematickými symboly ve formátu Blind Moose. Ten pro tyto případy vyvinuly ve středisku Teiresiás. Přece jen s digitálním dokumentem se pracuje komfortněji, než se sešitem vytištěným v bodovém písmu.

Dnes si též nedovedu odmyslet ozvučený chytrý telefon, který mi kromě komunikace slouží i k zábavě – sledování sociálních sítí, čtení článků a kníh, poslouchání podcastů atd. Nejlepší na tom všem je, že díky moderním asistivním technologiím, třeba i pro dotykové displeje, mohu používat stejný počítač jako běžní uživatelé, stejný mobilní telefon, stejné webové služby. Nejsem příliš zastánce zařízení a služeb, které jsou šité přímo na míru nevidomým uživatelům, i když jejich přínos pro ty méně zkušené plně chápu. Samozřejmě vše má v tomto inkluzivním světě své limity a záleží na přístupnosti, kterou jsem se snažil zpropagovat i ve své diplomové práci.

Radek: Mění se pro Tebe něco dokončením studia na vysoké škole?

Roman: Je to velká úleva nemuset myslet na to, že se nemůžu naplno věnovat věcem, které mě baví a že bych se měl spíše věnovat škole. Rovněž nyní budu moci bez obav navýšit svůj pracovní úvazek.

Radek: Jaké máš další životní plány?

Roman: Nějakou představu, co se týče profesního života, mám, ale vše je ještě poměrně čerstvé, takže se uvidí. Určitě se chci věnovat rodině, která pro mě hodně znamená. Mimo jiné tu mám krabici starých kazet a švagr mi půjčil prvotřídní tapedeck Sony, takže ty nejvzácnější nahrávky bych chtěl zdigitalizovat, na což se chystám už hodně dlouho.