Archiv rubriky: Pozvánky

Pozvánka na letní seminář o didaktice výuky žáků a studentů se zrakovým postižením do Střediska Teiresiás

Na konec srpna letošního roku připravujeme ve Středisku Teiresiás letní seminář, jehož cílem je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením. Rádi bychom zájemce přizvali k jeho formování.

Středisko Teiresiás (plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky) při Masarykově univerzitě je pracoviště s tradicí výuky studentů se zrakovým postižením a souvisejícím servisem sahajícím do roku 2000. V letech 2010 až 2016 se pak organizačně i tvorbou obsahu podílelo na uspořádání šesti ročníků mezinárodní letní školy určené jak studentům se zrakovým postižením se zájmem o matematiku, statistiku a související obory, tak i učitelům, kteří výuku těchto předmětů na svých školách zajišťují.

Rádi bychom proto zkušenosti z minulých akcí i z vlastní pedagogické praxe nejen nabídli dál, ale současně bychom chtěli vytvořit tvůrčí prostředí, do nějž svými zkušenostmi přispějí i další. Rozhodli jsme se proto uspořádat národní variantu letní školy pouze pro učitele a současně rozšířit její tematickou nabídku tak, aby nezůstala omezena jen na matematiku.

Cílové skupiny

Primární cílové skupiny semináře jsou dvě:

  • všichni učitelé základních a středních škol, které rozmáhající se společná výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami postavila před úkoly, s nimiž se patrně ve své dosavadní praxi nesetkali, a přesto je musejí — mnohdy pod nemalým časovým tlakem — řešit,
  • ti z vás, kteří již zkušenosti s výukou studentů se zrakovým postižením nebo podpůrným servisem mají, mohou ve svém oboru nabídnout určité know-how a jsou ochotni se o ně s ostatními dělit.

Program semináře

Tematické okruhy, k nimž bychom chtěli otevřít diskuzi, jsou následující:

  • práce s běžným textem, strukturovaným textem a symboly,
  • čtení a vytváření schémat a grafických struktur,
  • zpřístupnění a tvorba obrázků,
  • výpočetní technika a asistivní technologie,
  • používání modelů a reálných objektů ve výuce.

Detailní přehled témat je k dispozici na webové stránce www.teiresias.muni.cz/letni-seminar.

Aktuální spektrum témat je dáno snahou vytipovat takové okruhy, které — vzhledem k odlišným smyslovým předpokladům a pracovním metodám žáků s těžkým postižením zraku — předpokládají odlišná technická, případně metodická řešení, než která se obvykle využívají při výuce majoritní intaktní populace.

Výčet témat není konečný, do programu je možné zařadit i další související body, projeví-li o ně účastníci dostatečný zájem.

Organizační informace

Seminář se bude konat na půdě Střediska Teiresiás (Komenského náměstí 2, Brno) od čtvrtka 24. do neděle 27. srpna 2017. Vlastní program bude začínat v pátek ráno a končit v neděli po poledni. Bude tak k dispozici 5 bloků (tři dopolední, dva odpolední), při nichž bude možné formou workshopů a řízené diskuze daná témata probrat.

Náklady spojené s pořádáním akce nejsou v tuto chvíli ještě přesně známy, nicméně snažíme se zajistit takové prostředky, které by případné příspěvky účastníků co nejvíce snížily.

Prosba o zpětnou vazbu

Rádi bychom vás poprosili o zpětnou vazbu, na jejímž základě jsme připraveni nabídnutý program modifikovat:

  • Máte o nabízenou akci zájem a zúčastnili byste se jí?
  • Upřednostňujete některé z nabízených témat, případně je nějaké, které Vám ve stávající nabídce chybí?
  • Máte sami z vlastní zkušenosti co říci k nastíněným okruhům a jste ochotni se o své zkušenosti na letním semináři podělit? Případně považujete nějaké další související téma za užitečné a jste ochotni se jeho pojednání ujmout?

Své odpovědi i související podněty můžete posílat do 28. února 2017 na e-mailovou adresu pavlicek@teiresias.muni.cz. Děkujeme.

Fotogalerie z Letní školy matematiky 2016 v rakouském Linci

ICCHP Summer University 2016, 8.-12. 7. 2016

INSPO 2017: Cena Nadace Vodafone Rafael a literární soutěž Internet a můj handicap

S konferencí INSPO, na jejíž 17. ročník jsem nedávno zveřejňoval pozvánku, je už nedílně spojeno i vyhlašování výsledků Ceny Nadace Vodafone Rafael a literární soutěže Internet a můj handicap.

Nabízíte zajímavé a již funkční řešení, postavené na ICT, které už nejméně půl roku pomáhá uživatelům se zdravotním postižením? Pak by Vás mohla zajímat cena Nadace Vodafone Rafael. Máte zdravotní postižení, rádi píšete a při vyrovnávání se se zdravotním handicapem vám pomáhá Internet nebo mobilní telefon? Přihlaste svůj příspěvek do soutěže Internet a můj handicap.

Cena Nadace Vodafone Rafael

Cena Nadace Vodafone Rafael je udělována za inovativní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. Cena má podobu artefaktu, na němž je zobrazeno logo Rafael, nápis Cena Nadace Vodafone a rok udělení. Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč.

Cena Nadace Vodafone Rafael cílí na již osvědčená a funkční řešení, nikoli na nápady či projekty ve fázi příprav. Jednou z podmínek přijetí přihlášky je, aby projekt přinášel užitek alespoň půl roku nejméně třem stovkám uživatelů. Ocenění by mělo přispět ke zvýšení počtu uživatelů a posílení značky daného řešení. Nadace Vodafone, která za cenou stojí, má rovněž zájem v budoucnu podpořit další vývoj oceněného řešení nebo zvýšení jeho společenského dopadu.

V prvním ročníku získala Cenu Rafael Česká asociace paraplegiků – CZEPA za aplikaci VozejkMap. Jde o mapu bezbariérových míst, a to nejen v ČR, na kterou lze přistupovat pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony nebo přes webové rozhraní.

Loni byla cena udělena sociálnímu podniku Levebee za projekt Včelka, který zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem – zejména těm s dyslexií – při obtížích se čtením.

V prvních dvou ročnících se mohly o cenu ucházet neziskové organizace nebo sociální podniky. V letošním ročníku je okruh možných uchazečů širší. Zahrnuje spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, sociální firmy, komerční subjekty, příspěvkové organizace i fyzické osoby. Podmínkou ovšem je, že komerční subjekty či fyzické osoby nerealizují projekt jako ziskovou činnost.

Termín pro podání přihlášek je 22. února 2017. Povinnou přílohou přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém je přihlašované řešení blíže představeno.

Podrobnější informace včetně přihlášky najdete na www.inspo.cz/rafael.

Literární soutěž Internet a můj handicap

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim Internet nebo telefon pomáhá vyrovnávat se se se zdravotním postižením. Při hodnocení bude porota přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Pro účastníky 13. ročníku soutěže je připravena řada hodnotných cen. První tři autoři získají 7000, 5000 a 3000 Kč od ČSOB, Zoner Software věnuje šesti soutěžícím oblíbený program Zoner Photo Studio, další ceny věnují AutoCont CZ (flash disky), Audiotéka.cz (zvukové knihy), nakladatelství Portál a sdružení Okamžik (knihy), zvláštní ceny udělí časopisy Gong a Vozíčkář.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 19. února 2017 na adresu info@helpnet.cz.

Seznámit se s výsledky minulého ročníku, přečíst si všechny soutěžní práce či podívat se na medailonky vítězů je možné na stránce Internet a můj handicap 2016 – výsledky.

Vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap, předání Ceny Nadace Vodafone Rafael

Vyhlášení výsledků literární soutěže Internet a můj handicap i předání Ceny Nadace Vodafone Rafael proběhne v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha na 17. ročníku konference INSPO.

Na to, jak probíhalo vyhlášení výsledků i předání Ceny Nadace Vodafone Rafael v loňském roce, se můžete podívat na následujícím videu.

Hledáme témata a lektory na květnový běh Agory – workshopů o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku ve Středisku Teiresiás

Nastal čas pustit se s větší intenzitou do příprav dalšího – už polokulatého pátého – běhu workshopů, zaměřených na tématiku speciální výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku. A protože novinek, plánů a změn je pro letošek opravdu hodně, pojďme si je společně všechny blíže představit.

Co neměníme

Místo, účastnický poplatek, termíny – to vše zachováváme v podobě, která funguje, a jakou znáte z již realizovaných běhů. Prostory Střediska Teiresiás jsou pro uspořádání workshopů ideálním místem, schopným pojmout přibližně 80 lidí, a nabízejícím komfortní zázemí pro výuku i odpočinek. Účast na akci bude opět zdarma. A termíny? Model květnového a listopadového běhu považujeme za ideální s ohledem na celou řadu dalších aktivit, do kterých jsme v průběhu jiných měsíců zapojeni, takže i ten plánujeme zachovat.

Místo konání: Středisko Teiresiás, Komenského náměstí 2, Brno
Termín jarního běhu: 13. a 14. května 2017
Termín podzimního běhu: 4. a 5. listopadu 2017
Pořadatel akce: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás
Účastnický poplatek: 0 Kč

Jaké novinky nás letos čekají?

Máme hlavního partnera akce – společnost Deloitte Advisory, s.r.o.

Nejvýznamnější novinkou letošního roku je zcela jistě navázání partnerství se společností Deloitte Advisory, s.r.o. Díky její velmi štědré finanční podpoře můžeme oba letošní běhy workshopů nabídnout zájemcům opět za nulový účastnický poplatek a současně pokrýt všechny nezbytné náklady, které s sebou nese uspořádání čím dál tím více poptávané dvoudenní varianty, umožňující nabídnout delší workshopy, jdoucí v tématech více do hloubky.

Společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. moc děkujeme za významnou podporu naší akce.

Sborník příspěvků

Rádi bychom posazenou laťku posunuli opět o kousek výš. Nápadem, který již nějaký čas nosíme v hlavě, a který bychom letos chtěli uvést v život, je připravit sborník příspěvků, shrnující probíranou látku na jednotlivých workshopech. Toto bude samozřejmě třeba udělat v úzké spolupráci s lektory workshopů – bez nich to nepůjde. Našim cílem je, aby si účastníci odnesli s sebou materiály, ke kterým se mohou později vrátit, a které jim umožní zopakovat si probíranou látku. Stejně tak bude možné sborník využít v případě zájmu i pro získání informací o tématech z workshopů, kterých se zájemce osobně nezúčastnil.

Máme název akce – seznamte se s Agorou

Doposud jsme naši akci nazývali buď zkráceně workshopy, nebo dlouze workshopy o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Což ani jedno nebylo úplně ono – krátký název byl příliš obecný a nevypovídající, ten druhý byl sice popisný, ale zase neprakticky dlouhý. A protože nás letos čeká už pátý a šestý běh, naznali jsme, že nějaký pěkný název by si naše akce opravdu zasloužila.

Agora bylo shromaždiště uprostřed starověkého města, na kterém se odehrával veřejný život – konaly se zde veřejné bohoslužby, vojenská cvičení, vyhlašovala se rozhodnutí panovníka nebo rady. My sice žádná vojenská cvičení ani vyhlašování rozhodnutí panovníka v plánu nemáme, ale protože naše akce je takovým místem pro setkávání a získávání nových znalostí, vědomostí a dovedností, rozhodli jsme se ji nazvat právě Agora.

Za inspiraci k použití tohoto názvu děkujeme Michaele Hanouskové z Knihovního a vydavatelského oddělení Střediska Teiresiás.

V sobotu jdeme do šířky, v neděli do hloubky

Jedna z klíčových otázek při změně workshopů z jednodenní na dvoudenní akci zněla, jak připravit harmonogram akce tak, aby vyhovoval jak účastníkům, kteří k nám jezdí primárně pro to, aby během jednoho dne získali povědomí o co nejvíce tématech, tak těm, kteří mají zájem se seznámit s méně tématy, ale jít více do hloubky.

Model, který chceme v květnu vyzkoušet, vypadá následovně.

V sobotu chceme zachovat stávající schéma – tedy přibližně hodinové workshopy pro 5 účastníků, které by se dle zájmu zopakovaly až čtyřikrát po sobě. Začali bychom opět kolem desáté hodiny a skončili mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne.

Abychom více posílili společenský charakter akce, na sobotní večer máme v plánu společnou večeři. Zváni na ni budou samozřejmě i všichni lektoři, takže pokud si budete chtít o některém z témat neformálně popovídat nad šálkem či skleničkou něčeho dobrého, jistě k tomu bude příležitost.

Na neděli pak plánujeme workshopy delší – buď dvouhodinové (ty by se zopakovaly dvakrát po sobě), nebo čtyřhodinové. Počet účastníků v jednom workshopu by se opět pohyboval kolem pěti.

Nabídněte nám workshop – či workshopy

Máte zajímavé téma, které se jakkoliv týká speciální výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku, a chcete je nabídnout účastníkům našich workshopů? Pak směle do toho 🙂 A pokud máte témat víc, nabídněte nám je. Aspoň budeme mít my i účastníci z čeho vybírat. A pokud se nám některé z témat do květnového běhu nevejde, rádi jej po domluvě s vámi nabídneme v listopadu.

Rádi bychom připomenuli, že poptáváme prakticky zaměřené workshopy, na kterých si účastníci mohou probíraná témata hned v praxi zkoušet. Co nám do programu úplně nezapadá, jsou přednášky či prezentace s minimálním zapojením účastníků, vedené frontálním způsobem. Takové do programu zařazovat nebudeme.

Velmi se nám osvědčilo, když workshop vedou dva lidé. Chtěli bychom vás proto požádat, abyste s tímto počítali a pokud je to jen trochu možné, spolupřednášejícího si zajistili. Děkujeme.

Formulář pro sběr návrhů příspěvků

Pokud máte téma, které byste chtěli účastníkům akce nabídnout, můžete tak učinit prostřednictvím formuláře pro sběr příspěvků. Uzávěrka pro sběr příspěvků je ve středu 15. února 2017, s informací o zařazení příspěvku budeme autory kontaktovat do 20. února 2017.

Fotogalerie listopadových workshopů na Flickru

Představu o tom, jak to na Agoře chodí a vypadá, si můžete udělat ve fotogalerii z minulého běhu.

Workshopy o ICT pro zrakově postižené ve Středisku Teiresiás, 5. 11. 2016

Děkujeme za zájem a těšíme se na další společnou vydařenou akci.

Radek Pavlíček & Pepa Konečný